LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Dohledový systém Zabbix VII. - distribuovaný monitoring

V reálném nasazení dohledového systému, kdy sledujeme velké množství zařízení nebo více vzdálených lokalit, nemůžeme spoléhat na jeden server. V takových případech je nutné přistoupit k distribuovanému monitoringu. Dohledový systém Zabbix nabízí v takovém případě dvě možnosti. Použití Zabbixu v režimu proxy a nebo v režimu Node (uzel). Každý režim je vhodný pro něco jiného. Pojdmě se nyní podívat na možnosti distribuovaného monitoringu, které dohledový systém Zabbix nabízí.

12.9.2013 00:00 | Antonín Kolísek | Články autora | přečteno 13540×

Dohledový systém Zabbix je plně připravený k monitoringu rozsáhlé IT infrastruktury. Pro tyto potřeby je možné zvolit dvou cest. Každá je vhodná pro něco jiného. Při použití Zabbix serveru v režimu proxy princip spočívá ve sběru dat proxy serveru. Tato nasbíraná data posléze předávají proxy servery centrálnímu Zabbix serveru v daném časovém intervalu. Pokud je primární server nedostupný, veškerá data uchovávají v lokální databázi do doby, kdy je dostupnost obnovena a data synchronizována z centrálním serverem. Druhá z množností je použití několika serveru hierarchicky rozdělených a propojených dle odpovídající topologie mointorované infrastruktury. Podívejme se na základní rozdíl mezi režimem proxy a node.

ProxyNode
HW náročné Ano Ne
Administrace pomocí GUI Ne Ano
Nezávyslost na serveru Ano Ne
Jednoduchá správa Ano Ne
Automatická tvorba DBAno Ne
Lokální administrace Ne Ano
Připraveneost pro embedded HW Ano Ne
Jednocestná TCP komunikace Ano Ano
Centralizovaná konfigurace Ano Ne
Možnost notifikace Ne Ano

Z uvedeného souhrnu vlastností vyplývá že Zabbix v režimu proxy je možné považovat za odlehčený server s vlastní databází, který sbírá data v dané lokalitě, a ty pak odesílá centrálnímu serveru. Proti tomu Zabbix v režimu Node je plnohodnotný server s možností vzdálené konfigurace tak jako Zabbix server. V tomto případě musíme také brát ohled na volbu hardware a celkovou optimalizaci prostředí a systému viz minulý díl, který byl věnovaný právě optimalizaci.

Režim proxy

Instalace serveru se Zabbixem v režimu proxy probíhá velmi obdobně jako instalace plnohodnotného Zabbix serveru. Je tedy možné čerpat informace z druhého dílu tohoto seriálu, který se týkal instalace. V našem případě pro jednoduchost použijeme již připraveného balíčku.


Konfigurace

 • připravíme systém k provozování zabbix-proxy
 • shell> yum mysql mysql-libs mysql-server libssh2 libcurl net-snmp-* ntpdate curl curl-libs gettext gettext-libs libxml2 OpenIPMI-libs libssh2

 • pokud by jsme kompilovali ze zdrojových kódů, je nutné založit opovídající skupinu a uživatele viz instalace

 • nainstalujeme zabbix-proxy a zajistíme spouštění
 • shell> yum install zabbix20-proxy zabbix20-proxy-mysql
  shell> chkconfig zabbix-proxy on

 • nastavíme databázi (pokud ještě není)
 • shell> /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
  shell> service mysqld start
  shell> chkconfig mysql on

 • v případě, že bude databáze na jiném serveru, je nutuné ji založit (k tomu je nutné mít zdrojové kódy Zabbixu)
 • shell> mysql -uroot
  mysql> create database zabbix character set utf8;
  mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix';
  mysql> mysql -uroot zabbix < schema.sql

 • provedeme konfiguraci úpravou souboru zabbix_proxy.conf (pozor na umístění adresáře zabbix/* viz díl o instalaci)
 • DBName=zabbix
  DBUser=zabbix
  DBPassword=password
  DBSocket=/var/lib/mysql/mysql.sock

 • pro optimalizaci proxy serveru se můžeme přidržet minulého dílu seriálu
 • parametr ProxyMode = 0,1 určuje, zda bude proxy server moci provádět aktivní nebo jen pasivní testy (totéž co aktivní/pasivní mód agenta )

Další kroky se týkají konfigurace pomocí webového rozhraní. Nastavení proxy serveru provedeme volbou Administration->DM->Create proxy, kdy přiřadíme proxy serveru hosty, kterých se bude týkat monitoring viz následující příklad. Dále se nastaví v patřičné kartě konkrétního hosta volba Monitored by proxy

U rozsáhlejších sítích bude nutné přistoupit k ladění každého proxy serveru vzhledem ke konkrétní situaci. Podívejme se jaké možnosti Zabbix server v režimu proxy nabízí, s těmito možnostmi jsme se u běžného provozování (pouze jeden server) nesetkali. Opět upozorňuji, že veškeré hodnoty jsou velmi individuální.

 • HeartbeatFrequency určuje ve vteřinách dobu, kdy o sobě proxy dává vědět serveru. Tento parametr je možné použít pouze v aktivním režimu
 • ProxyLocalBuffer je hodnota v hodinách, kdy si bude proxy server ve své lokální databázi uchovávat data nezávisle se sychronizací se serverem. Ve výchozím stavu, kde je hodnota rovna 0, se po synchronizaci se serverem data odstraní.
 • ProxyOfflineBuffer hodnota v hodinách, po kterou bude proxy server v případě nedostupnosti centrálního serveru uchovávat data.
 • DataSenderFrequency hodnota ve vteřinách, kdy Zabbix proxy odesílá data serveru. Doporučuje se hodnotu držet co nejníže vzhledem a aktuálnosti dat.
 • zabbix_proxy.conf obsahuje celou řadu parametrů, které je nutné měnit jen v kokrétních případech, a proto odkazuji na dokumetnaci

Režim Node (uzel)

Druhou možností pro distribuovaný monitoring je použídí uzlů (Node). Každý uzel je samostatně fungující plnohodnotný Zabbix server s možností vzdálené správy. Tato možnost je vhodná pro velmi rozsáhlé a vzdálené sítě, kde každý uzel (síť) obsahuje tísíce zařízení. Jako příklad pro představu může posloužit univerzitní síť. Každý uzel může pracovat v režimu Master (rodič) nebo Child (potomek). Master nebo-li rodičovský uzel vlastní konfiguraci svých potomků. Každý uzel může být konfigurován buď lokálně nebo svým rodičovkým procesem. Zabbix umožňuje propojit až tisíc uzlů a vytvořit tak velmi rozsáhlou stromovou strukturu. Uzly je možné přidávat nebo odebírat bez nutnosti restartu

Konfigurace

 • je rozdíl, zda budeme konfiguovat Master nebo Child uzel
 • kterýkoli uzel je platformě nazávislý a může používat vlastní databázi
 • Child uzel může být spravovaný s webového rozhraní nadřazeného uzlu
 • instalace probíhá obdobně jako instalace Zabbix serveru
 • pokud konfigurujeme již existující instalaci ujistěme se, že neběží proces zabbix_server, pro jistotu ho vypneme
 • shell> /etc/init.d/zabbix_server stop

 • editujeme zabbix_server.conf kde doplníme NodeID (unikátní číslo v rozsahu 1-999)
 • provedeme konverzi databáze (NodeID bude 1)
 • shell> zabbix_server -n 1 -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

V dalším kroku budeme pokračovat konfigurací uzlů přes webové rozhraní viz následující obrázek. V sekci Administration -> DM můžeme konfigurovat uzly. Každý uzel je reprezentován svým unikátním ID, adresou, portem, na kterém běží proces zabbix_server a typem (zda se jedná o rodičovský uzel nebo potomka).

Zabbix a High Availibility

S distribuovaným monitoringem nepřímo souvisí režim vysoké dostupnosti služeb tzv. High Availability (HA). V některých případech, kdy je monitoring primární a nepostradatelný je nutné řešit nějakým způsobem dostupnost Zabbix serveru a ošetřit ji proti výpadku. Výpadek primárního serveru neřeší použití režimu proxy ani použití uzlů. Princip základního HA spočivá v provozování dvou separátních prostředí zapojených do Clusteru, kteří pracují v režimu Active - Passive, což znamená, že pracuje pouze jeden server (Node1). V případě výpadku přebírá činnost server náhradní (Node2). Nutným předpokoladem je, že musí oba uzly používat tutéž databázi. Praktická část sprovoznení HA by překročila rámec tohoto seriálu. V případě zájmu odkazuji na projekt věnující se High Availability v Zabbixu. Podívejme se na základní princip alespoň po teoretické stránce.

 1. registrace výpadku Zabbix serveru (Node1)
 2. přepnutí Node2 do aktivního režimu (tzv Failover)
 3. Node2 se automaticky nakonfiguruje, aby zastoupil nedostupný Node1 (nastaví IP adresu, provede se spuštění potřebných služeb)
 4. Node2 zastupje činnost Node1 až do doby, kdy registruje dostupnost Node1 (tzv Failback)
 5. opětovné navrácení činnosti Node1 a přepnutí Node2 do pasivního režimu

Režim HA je nutné zajistit externímy nástroji, jejihž popis a instalace by překročila rámec tohoto seriálu. Další z možností je použití vyrtualizovaného protředí, kde je služba vysoké dostupnosti samozřejmostí.

Rekapitulace

V dnešním dílu jsme se podívali na možnosti využití dohledového systému Zabbix u rozsáhlých sítí, kdy je nutné přikročit k použití více serverů, tzv. distribuovanému monitoringu. V takových případech je nutné velmi pečlivě zvážit, zda je vhodné nasadit Zabbix v režimu proxy nebo použitím uzlů a také zvážit potřebný počet dohledových systémů, ať již v tom a nebo onom režimu. Zde uvedené informace jsou pouhý nástin, jakým směrem je možné se ubírat, protože reálné nasazení bude obnášet velmi pečlivou stdudii a plánování, aby měl distribuovaný systém dostatečné rezervy. V příštím dílu, který bude závěrečný se podíváme na věci, které se do předchozích dílů venešly, ať pro svůj obsah nebo čekaly až na závěrečný díl.

Odkazy

1. Zabbix domovské stránky : http://www.zabbix.com

2. Zabbix dokumentace : http://www.zabbix.com/documentation.php

3. Zabbix - Distributed monitoring : https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/distributed_monitoring

4. Zabbix - Proxy : https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/distributed_monitoring/proxies

5. Zabbix - Node : https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/distributed_monitoring/nodes

6. Zabbix - High Availability : https://www.zabbix.org/wiki/Docs/howto/high_availability

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:04 / Jan Ober
Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:00 / Jan Ober
Re: Gimp

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2020) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze