LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> LUGCON 10 - jaké to bylo

Ve dnech 27. a 28.3. se v Žilině uskutečnil 10. víkend s Linuxem - LUGCON 10. Byli jsme u toho a přinášíme vám informace o průběhu celé akce.

7.4.2004 08:00 | o.k. | Články autora | přečteno 8246×

Fotografie z LUGCONU 10 jsme již uveřejnili v tomto článku.

Sobota 27.3.2004

Udělali jsme dobře, že jsme si v sobotu ráno přivstali (i když se nikomu z nás moc vstávat nechtělo, moc jsme toho nenaspali a podepsala se na nás únava z páteční cesty do Žiliny), protože nalezení správné budovy v areálu univerzity nebylo zrovna triviální a vyžadovalo to po ránu vyvinutí nemalé mozkové činnosti. Připadalo nám to skoro jako nějaká bojová hra, když jsme cestou potkávali skupinky stejně se snažících lidí o dosažení jediného cíle - nalezení správné budovy. Měli jsme oproti některým menší výhodu - jeli jsme autem. Rozhodně jsem nikomu nezáviděl z tepla auta to, jak se musí prodírat sněhovými vločkami, blátem a celkovou nepřízní počasí. A to všechno jen díky tomu, že organizátoři trochu podcenili výrobu informačních letáků popisujících konkrétní umístění budovy.

Pokud do toho započítám páteční problémy s ubytováním, které jsme posléze vyřešili tím, že jsme se ubytovali v hotelu Slovakia, tak už to je druhé velké mínus, které padá na hlavy organizátorů.

Další menší zmatky byly i v samotné budově, kde šipky, majíce směřovat k místu pro registraci účastníků, směřovaly na opačnou stranu :-) Samotná registrace účastníků se také ne zcela úplně zdařila. Počkali jsme si a chtěli jsme se zaregistrovat až těsně před desátou hodinou, ale fronta se s blížícím se zahájením přednášek spíše zvětšovala. Úvod a zahájení přednášek se tedy logicky časově natáhnul a začínalo se o něco později.

Po krátkém úvodním uvítání započal samotný koloběh přednášek.

10:05 Linux pre bežných používateľov - Radovan Stas (Radoone) (místnost A)

Přednáška byla věnována spíše začínajícím Linuxovým uživatelům, kdy přednášející stručně popsal některé věci související s Linuxem jako pojmy: jádro Linuxu, Linuxová komunita, Distribuce - SUSE, Red Hat (Fedora), Debian, Mandrake, Slackware, dále pak live distribuce a jejich hlavní představitele Knoppix, SLAX, PCLinuxOS, MandrakeMove. Následoval nepříliš jistý pokus o popis GNU GPL licence, který sice mohl nadchnout nováčka, ale zkušené uživatele, kteří tuto licenci znají podrobně asi místy pobouřil, protože tento osvětlující popis byl dost mlžný a zmatený a dával tušit, že přednášející pouze reprodukuje věci o kterých v souvislosti s GPL licencí slyšel či četl, ale ve skutečnosti si originální znění této licence neosvojil.

Dále byl zmíněn problém virů pod Linuxem a důvod, proč je zatím tak malá úspěšnost těchto virů v Linuxu. V další části přednášky byly potom vyzdvihovány dobré vlastnosti Linuxu jako například rychlost (bylo odkazováno na jádro 2.6), schopnost logování událostí a podrobnost a snadnost pochopení chybových hlášek, grafika (v jednoduchosti bývá síla), možnost vzdálené práce, obrovské množství softwaru šířeného pod GNU/GPL licencí, lokalizace a v neposlední řadě cena.

Prostřední část přednášky patřila shrnutí výhod a nevýhod Linuxu, kdy mezi hlavní nevýhody patřil především nedostatek některých programů a her. Dále zde přednášející v rychlosti proběhnul adresářovou strukturu Linuxu, desktopová prostředí a možnosti nasazení Linuxu pro kancelář a domácnost.

Závěr přednášky byl věnován velice stručné zmínce o instalaci softwaru pod Linuxem a zdrojům informací o Linuxu. Zde nás potěšilo, že zde byl zmíněn i náš server a to hned na prvním místě mezi zahraničními zdroji :-)

11:35 Open Source Software - Chance for Europe - Nikolaus Kimla (místnost A)

Na tuto přednášku jsem se těšil a byl jsem zklamán, protože tato přednáška se nekonala a místo ní měla prezentaci firma Adecco. Tato přednáška byla z mého pohledu naprosto o ničem - nulová informační hodnota. Jednalo se pouze o samochvalný popis firmy Adecco a HP. Pro někoho však tato přednáška mohla mít smysl, protože poukázala na možnost pracovních míst v této firmě.

13:15 História Unixu, GNU/Linuxu, Tuxa... - Michal Úradník (Mišú) (místnost A)

Protože jsem se zdrželi trochu déle na obědě, tak jsme přišli o samotný úvod této zajímavé přednášky ve které přednášející probíral historické milníky v UNIXovém a pak i Linuxovém období. Tedy na začátku někde od systému Multics, UNIX a jeho autory Dennise Ritchieho a Kennetha Thompsona přes první UNIXový počítač PDP7, Richarda Matthew Stallmana a jeho stručný životopis a úlohu, kterou sehrál při vytváření projektu GNU až po životopis Linuse Benedict Torvaldse a současný stav Linuxu. Závěr patřil pojednání o tom jak se vlastně Linuxovým logem stal tučňák a jak následně přišel ke jménu TUX. Tuto přednášku hodnotím velice kladně, protože dnes se již objevuje jen málo přednášek tohoto typu a takto dobře podaných, které osvětlujícím způsobem mapují historii UNIXu, potažmo Linuxu.

14:30 Virtuálna privátna sieť - Tomáš Majer (místnost A)

Úvod této přednášky patřil osvětlení pojmu VPN a otázce vhodnosti této sítě pro přístup z Internetu do LAN. Následoval stručný popis problematiky šifrování dat a dále pak prakticky až do konce přednášky popis problematiky konfigurace firewallu:

  • úprava kernelu, použití patchů
  • kompilace PPTP démona
  • úprava konfiguračního souboru PPTP
  • úprava routovacích tabulek
Tato přednáška na mě udělala velice dobrý dojem a byla technicky na dobré úrovni. Bylo znát, že přednášející věděl o čem mluví a že má praktické zkušenosti s touto problematikou.

15:30 Python dnes a zajtra - Michal Kaukič (místnost A)

Všichni, kteří očekávali, že bude probírán Python a nějaké ty příklady, syntaxe a vzorové kusy kódy, byli zklamáni. Ve finále však dle mého názoru mohli být všichni spokojeni, matematické úlohy řešené v Pythonu - to tu ještě nebylo. A kdo si říká, že ta přednáška musela být pěkně nudná, mýlí se. Dobře podaná matematická úloha s vtipnými poznámkami a ukázka řešení takovéto úlohy s využitím Pythonu a dalších modulů rozhodně nikoho v přednáškovém sále neuspala, což se nedá tvrdit o některých jiných přednáškách.

16:30 Řešení pošty na bázi Qmailu - Jan Houštěk (místnost A)

Úvod přednášky patřil již tradičně osvětlení základních pojmů, tedy osvětlení co to vlastně Qmail je a co je to MTA. Následoval seznam hlavních dostupných zdrojů informací o Qmailu včetně samotného popisu autora tohoto programu. Pak přednášející stručně popsal nejrozšířenější MTA - tedy Sendmail a shrnul výhody a nevýhody použití tohoto programu a na závěr tohoto bloku přednášky popsal i další známé MTA. Od této doby se přednáška zabývala již jen programem Qmail, jeho výhodami a nevýhodami v porovnání s ostatními programy, dále pak bezpečností programu Qmail a popisem významu a funkce jednotlivých démonů a programů, jež jsou součástí Qmailu. Následoval popis samotné instalace Qmailu a jeho konfigurace. Tato velice zajímavá a odborná přednáška se bohužel začala rychle chýlit ke konci a proto závěr musel být odpřednášen poněkud v rychlém sledu, kdy bylo stručně probráno forwardování mailů, aliasy a mailing listy.

17:15 Čo je to SkLUG a sútaž: Zo života tučniakov a iných potvor (o ceny) - Juraj Michálek (Georgik), Michal Úradník (Mišú) (místnost A)

Tuto podvečerní část přednášek jsme vynechali a vydali jsme se do víru velkoměsta...

Neděle 28.3.2004

Ráno jsme na přednášky přišli o něco později a čekalo nás nemilé překvapení. Oproti programu byly přehozené místnosti první přednášky.

10:05 pyTE - Python Talker Engine - Michal Abaffy, Ján Janech, Ján Bednár (místnost A)

Na této přednášce si tři přednášející vyměňovali po krátkých časových intervalech mikrofon (štafetový kolík :-) ), díky čemuž byla přednáška dosti rozkouskovaná a výklad jednotlivých přednášejících navíc nebyl příliš koordinovaný. Navíc ukázky skriptů a dalších věcí byly prováděny v mc (s defaultním nastavením barev) a byly tak prakticky neviditelné. Takže asi jsem nebyl jediný, kdo si toho z této přednášky moc neodnesl a byl zklamán.

11:15 Skladáme linuxový HA cluster - Milan Pikula (místnost A)

Úvod do problematiky - osvětlení pojmů (HA - High Availability - vysoká dostupnost). Řešení otázky co vybrat za HA cluster, zda běžné PC či nějaký speciální hardware (Stratus zSeries). Něco o serverových farmách - Google. Následovala anatomie samotného HA clusteru - zařízení Master/Slave. Dále se přednášející zabýval způsobem propojení clusteru a zde zdůraznil vhodnost propojení minimálně dvěma cestami, aby se snížila možnost toho, kdy se obě stanice v clusteru považují za Master zařízení což vede v konečném důsledku až k nekonzisetnci dat. Dále probral další důležitá úskalí clusteru a problém synchronizace:

  • blokové zařízení drbd, md+nbd, ocfs clusterový souborový systém
  • souborový systém
  • aplikace - MySQL replikace
Následovala problematika sledování stavu - heartbeat, komerční řešení, problematika přepnutí sítě - TCP/IP a firewally a problematika návratu zpět na Master. Závěr přednášky se věnoval load balancingu - Beowulf, více síťovek (bonding driver). Musím přiznat, že tato přednáška mně v neděli opravdu spravila chuť - skvěle provedená přednáška zasluhující jedničku s hvězdičkou.

13:15 Budovanie otvorených sietí - Marcel Hečko (Maco) (místnost A)

Přednáška sa zabývala důvody a možnostmi budování takovýchto sítí. Přednášející shrnul dvě možnosti řešení - wifi a Ronju. Obě tyto technologie doložil množstvím ilustrativních obrázků. I když se asi v od půlky přednášky spíše více živě diskutovalo nebylo to na škodu, spíše ku prospěchu celé přednášky.

14:30 Perl 6 - Peter Krutý (Oozy) (místnost A)

Tato poslední přednáška začala po technických problémech s menším zpožděním, ale přednášející se s tím rychle vyrovnal. Po stručném úvodu pojednávajícím o historii a důvodech vzniku jazyka Perl se přednášející rychle přenesl až do současnosti a začal se zabývat obsahem nové verze Perlu 6. Tedy tím jak probíhá návrh nového Perlu, RFC okolo Perlu, dokumenty o designu - PDD. Poté následoval podrobný popis virtuálního stroje (podobného JVM) - Parrotu (register-based VM) a popis možností, které jsou pro Parrot samozřejmostí. Závěr patřil architektuře nového Perlu.

15:45 3. putovný turnaj vo Frozen Bubbles

Turnaje jsme se již nezúčastnili, protože nikdo z nás Frozen Bubble nehraje. Radši jsme se vydali na únavnou, 450km dlouhou cestu domů.

Hodnocení

I přes některé (místy dost nepříjemné) organizační nedostatky a nižší úroveň některých přednášek nám nezbývá než poděkovat slovenským kolegům za dobrý počin a poslat tak výzvu sdružení CZLUGu, protože v tomto bychom se měli polepšit. U nás je přece také silná Linuxová komunita, která prahne po podobných přednáškách - proč tedy nejsou u nás takovéto akce častěji?

Věříme však, že i u nás se to poddá a pohne tím správným směrem...

Samotné materiály, které přednášející používali pro prezentaci svých přednášek bude možné nalézt na adrese http://www.sklug.sk/lugcon10/, stejně tak jako videozáznamy jednotlivých přednášek. Fotografie je již možné nalézt na adrese: http://www.sklug.sk/lugcon10/?tab=2

Pokud nám to slovenští kolegové dovolí, tak zase vytvoříme z těchto videozáznamů a přednášek DVD, které bude možné si u nás v Linux CD Shopu zakoupit. O tom, kdy bude toto DVD připraveno vás budeme informovat ve zprávičkách.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Omluva CZLUGu 7.4.2004 09:52 o.k.
pyTE 22.4.2004 21:54 Ján Janech
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze