PostgreSQL (20) - Vlastní datové typy II

Dokončení indexace kompozitních typů a domény, jako další uživatelský typ.

19.4.2006 06:00 | MaReK Olšavský | přečteno 11705×

Doplnění ke kompozitním typům

V minulém díle bylo napsáno, že PostgreSQL neumí jednoduše zaindexovat vlastní/strukturované datové typy (originální dokumentace je nazývá kompozitní typy). V minulém díle bylo uvedeno, že indexace celého sloupce obsahujícího strukturovaný datový typ nejde jednoduše udělat. Většinou jej není, naštěstí, nutné indexovat celý, ale indexaci lze provést po složkách. Postup je stejný, jako vytvoření běžného indexu na databázi a složky se indexují přes název pole v závorce a jméno složky:

CREATE INDEX empls_idx ON employees(emp_data); --nebude fungovat
CREATE INDEX empls_idx1 ON employees((emp_data).rod_cislo) -- toto je spravne

Domény

Dalším druhem vlastních typů jsou, po kompozitních typech (viz minulý díl), domény. Jedná se o typ založený na některém ze základních, který můžete omezit (viz. 14. díl seriálu) a tato omezení mohou obsahovat třeba regulární výrazy (viz 11. díl seriálu). Pokud jste se s doménami dosud nesetkali, uživatelé MySQL téměř jistě ne (uživatelé FirebirdSQL je zajisté znají), tak Vám může tento datový typ připadat velice zvláštní. Pro použití domén při vývoji větší databázové aplikace hovoří minimálně 2 následující důvody:

Doména se vytváří SQL příkazem CREATE DOMAIN jmeno [AS] datovy_typ [DEFAULT hodnota/výraz] [constraint [...]], kde constraint je omezení známé z dřívějších dílů seriálu, volitelným parametrem je pojmenování omezení, vybrané z množiny {NULL | NOT NULL | CHECK (kontrola_vstupu_na_požadovanou_hodnotu)}. Příklad napoví nejlépe:

CREATE DOMAIN mail_domain AS CHARACTER VARYING(255)
NOT NULL
CONSTRAINT mail_value CHECK(VALUE ~
'^([a-zA-Z0-9_-]+)(\.[a-zA-Z0-9_-]+)*@([a-zA-Z0-9_-]+[a-aA-Z]{2,5}$');

Výše uvedeným příkladem vytvoříte doménu pro emailovou adresu, která nesmí být zadána prázdná a je zároveň kontrolována na korektní zadání e-mailové adresy (kolega Aleš Hakl jednou poznamenal, že regulární výraz pro tento případ téměř nelze napsat neošiditelný). Pojmenování omezení není vyžadované, ale pro potřeby jeho úpravy nám velice usnadní život.

Použití takto vytvořené domény je velice snadné. V místě, kde píšete typ sloupce při definici tabulky použijete místo jména vestavěného typu jméno Vámi vytvořené domény. Například:

CREATE TABLE users(
  users_id SERIAL,
  email mail_domain,
  pwd char(40),
  first_name VARCHAR(50),
  sure_name VARCHAR(50),
  last_login TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  last_ip CHAR(40)
);

Použití domén má jistá omezení:

Pokud potřebujete změnit parametry domény (defaultní hodnotu, požadavek nenulovosti, omezení či vlastníka), je k dispozici příkaz ALTER DOMAIN s následujícími možnostmi syntaxe (jméno je vždy jménem domény):

Opět  něco více napoví příklady:

-- nastaveni defaultniho mailu
ALTER DOMAIN mail_domain SET DEFAULT 'john@doe.com';
-- zruseni pozadavku na NOT NULL, jelikoz mame nastavenu defaultni hodnotu
ALTER DOMAIN mail_domain DROP NOT NULL;
-- Zruseni omezeni hodnoty na domene
ALTER DOMAIN mail_domain DROP CONSTRAINT mail_value CASCADE;

Ke zrušení domény slouží jednoduchý příkaz DROP DOMAIN jmeno [, ...] [RESTRICT | CASCADE], přičemž lze smazat několik vytvořených domén současně, klauzule RESTRICT zakazuje vymazání sloupců, které používají tuto doménu a klauzule CASCADE jej povoluje. Pokud je tedy třeba z příkladu zrušit doménu i se všemi sloupci, které na ní závisí, stačí použít:

DROP DOMAIN mail_domain CASCADE;

Závěr

V tomto díle jsme se seznámili s doménami a jejich používáním. Uživatelé MySQL se s tímto typem zatím pravděpodobně nesetkali a na druhé straně uživatelé FirebirdSQL je znají velice důvěrně, protože tato databáze dělá domény automaticky téměř pro vše. V malém projektu je velice pravděpodobně nebudete potřebovat, ale budete-li pracovat na větším projektu, mohou Vám ušetřit mnoho práce a starostí.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1201