<? 
  
echo "Vaše registrace na portále byla zrušena";
?>