LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Dáma

Edituj záznam
Kategorie: Javascript
Programovací jazyk: Javascript
Domovská stránka: http://www.javafile.com/games/checkers/checkers.php
Download: http://www.javafile.com/games/checkers/checkers.zip
Tvůrce: JavaFile.com
Popis skriptu: Klasická dáma. Je třeba stáhnout a rozbalit celý soubor, kde je i grafika.
Nároky na klienta: Prohlížeč s podporou JavaScriptu
Nároky na server:
Ukázka spuštěného skriptu
Kód s komentáři:
<!-- Tento skript přináší JAVAFILE.COM - http://www.javafile.com -->

<!-- Celý skript si vložte do sekce BODY HTML stránky -->
<script language="JavaScript1.1">
<!--
version = 1.1;
// -->
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
if (version == null)
document.write("Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript 1.1 "
+ "Tento skript bude chodit jen na Netscape 3+ and MSIE 4+.");
// -->
</script>
<script language="JavaScript1.1">
<!--
// Checkers Game

// black.gif
// gray.gif
// you1.gif -- normal piece (player/red)
// you2.gif -- highlighted piece
// you1k.gif -- kinged normal piece
// you2k.gif -- kinged highlighted piece
// me1.gif -- normal piece (computer/black)
// me2.gif -- highlighted piece
// me1k.gif -- kinged normal piece
// me2k.gif -- kinged highlighted piece

function preload() {
this.length = preload.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
this[i] = new Image();
this[i].src = preload.arguments[i];
}
}
var pics = new preload("black.gif","gray.gif",
"you1.gif","you2.gif","you1k.gif","you2k.gif",
"me1.gif","me2.gif","me1k.gif","me2k.gif");

var black = -1; // computer is black
var red = 1; // visitor is red
var square_dim = 35;
var piece_toggled = false;
var my_turn = false;
var double_jump = false;
var comp_move = false;
var game_is_over = false;
var safe_from = safe_to = null;
var toggler = null;
var togglers = 0;

function Board() {
board = new Array();
for (var i=0;i<8; i++) {
board[i] = new Array();
for (var j=0;j<8;j++)
board[i][j] = Board.arguments[8*j+i];
}
board[-2] = new Array(); // prevents errors
board[-1] = new Array(); // prevents errors
board[8] = new Array(); // prevents errors
board[9] = new Array(); // prevents errors
}
var board;
Board(1,0,1,0,1,0,1,0,
0,1,0,1,0,1,0,1,
1,0,1,0,1,0,1,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,-1,0,-1,0,-1,0,-1,
-1,0,-1,0,-1,0,-1,0,
0,-1,0,-1,0,-1,0,-1);

function message(str) {
if (!game_is_over)
document.disp.message.value = str;
}
function moveable_space(i,j) {
// calculates whether it is a gray (moveable)
// or black (non-moveable) space
return (((i%2)+j)%2 == 0);
}
function Coord(x,y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
function coord(x,y) {
c = new Coord(x,y);
return c;
}

document.write("<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="+(square_dim*8+8)
+"<tr><td><img src='black.gif' width="+(square_dim*8+8)
+" height=4><br></td></tr>");
for(var j=0;j<8;j++) {
document.write("<tr><td><img src='black.gif' width=4 height="+square_dim+">");
for(var i=0;i<8;i++) {
if (moveable_space(i,j))
document.write("<a href='javascript:clicked("+i+","+j+")'>");
document.write("<img src='");
if (board[i][j]==1) document.write("you1.gif");
else if (board[i][j]==-1) document.write("me1.gif");
else if (moveable_space(i,j)) document.write("gray.gif");
else document.write("black.gif");
document.write("' width="+square_dim+" height="+square_dim
+" name='space"+i+""+j+"' border=0>");
if (moveable_space(i,j)) document.write("</a>");
}
document.write("<img src='black.gif' width=4 height="+square_dim+"></td></tr>");
}
document.write("<tr><td><img src='black.gif' width="+(square_dim*8+8)
+" height=4><br></td></tr></table><br>"
+"<form name='disp'><textarea name='message' wrap=virtual rows=2 cols=40></textarea><br><input "
+"type=button value=\"začni hru znovu\" onClick=\"location.href+=''\"></form>");

function clicked(i,j) {
if (my_turn) {
if (integ(board[i][j])==1) toggle(i,j);
else if (piece_toggled) move(selected,coord(i,j));
else message("Nejprve klikni na jeden ze svých červených kamenů, pak klikni na pole kam ho chceš posunout");
} else {
message("ITeď není čas na tvů tah. Vydrž vteřinu!");
}
}
function toggle(x,y) {
if (my_turn) {
if (piece_toggled)
draw(selected.x,selected.y,"you1"+((board[selected.x][selected.y]==1.1)?"k":"")+".gif");
if (piece_toggled && (selected.x == x) && (selected.y == y)) {
piece_toggled = false;
if (double_jump) { my_turn = double_jump = false; computer(); }
} else {
piece_toggled = true;
draw(x,y,"you2"+((board[x][y]==1.1)?"k":"")+".gif");
}
selected = coord(x,y);
} else {
if ((piece_toggled) && (integ(board[selected_c.x][selected_c.y])==-1))
draw(selected_c.x,selected_c.y,"me1"+((board[selected_c.x][selected_c.y]==-1.1)?"k":"")+".gif");
if (piece_toggled && (selected_c.x == x) && (selected_c.y == y)) {
piece_toggled = false;
} else {
piece_toggled = true;
draw(x,y,"me2"+((board[x][y]==-1.1)?"k":"")+".gif");
}
selected_c = coord(x,y);
}
}
function draw(x,y,name) {
document.images["space"+x+""+y].src = name;
}
function integ(num) {
if (num != null)
return Math.round(num);
else
return null;
}
function abs(num) {
return Math.abs(num);
}
function sign(num) {
if (num < 0) return -1;
else return 1;
}
function concatenate(arr1,arr2) {
// function tacks the second array onto the end of the first and returns result
for(var i=0;i<arr2.length;i++)
arr1[arr1.length+i] = arr2[i];
return arr1;
}
function legal_move(from,to) {
if ((to.x < 0) || (to.y < 0) || (to.x > 7) || (to.y > 7)) return false;
piece = board[from.x][from.y];
distance = coord(to.x-from.x,to.y-from.y);
if ((distance.x == 0) || (distance.y == 0)) {
message("You may only move diagonally.");
return false;
}
if (abs(distance.x) != abs(distance.y)) {
message("Invalid move.");
return false;
}
if (abs(distance.x) > 2) {
message("Invalid move.");
return false;
}
if ((abs(distance.x) == 1) && double_jump) {
return false;
}
if ((board[to.x][to.y] != 0) || (piece == 0)) {
return false;
}
if ((abs(distance.x) == 2)
&& (integ(piece) != -integ(board[from.x+sign(distance.x)][from.y+sign(distance.y)]))) {
return false;
}
if ((integ(piece) == piece) && (sign(piece) != sign(distance.y))) {
return false;
}

return true;
}
function move(from,to) {
my_turn = true;
if (legal_move(from,to)) {
piece = board[from.x][from.y];
distance = coord(to.x-from.x,to.y-from.y);
if ((abs(distance.x) == 1) && (board[to.x][to.y] == 0)) {
swap(from,to);
} else if ((abs(distance.x) == 2)
&& (integ(piece) != integ(board[from.x+sign(distance.x)][from.y+sign(distance.y)]))) {
double_jump = false;
swap(from,to);
remove(from.x+sign(distance.x),from.y+sign(distance.y));
if ((legal_move(to,coord(to.x+2,to.y+2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x+2,to.y-2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x-2,to.y-2)))
|| (legal_move(to,coord(to.x-2,to.y+2)))) {
double_jump = true;
message("You may complete the double jump or click on your piece to stay still.");
}
}
if ((board[to.x][to.y] == 1) && (to.y == 7)) king_me(to.x,to.y);
selected = to;
if (game_over() && !double_jump) {
setTimeout("toggle("+to.x+","+to.y+");my_turn = double_jump = false;computer();",1000);
}
}
return true;
}
function king_me(x,y) {
if (board[x][y] == 1) {
board[x][y] = 1.1; // king you
draw(x,y,"you2k.gif");
} else if (board[x][y] == -1) {
board[x][y] = -1.1; // king me
draw(x,y,"me2k.gif");
}
}

function swap(from,to) {
if (my_turn || comp_move) {
dummy_src = document.images["space"+to.x+""+to.y].src;
document.images["space"+to.x+""+to.y].src = document.images["space"+from.x+""+from.y].src;
document.images["space"+from.x+""+from.y].src = dummy_src;
}
dummy_num = board[from.x][from.y];
board[from.x][from.y] = board[to.x][to.y];
board[to.x][to.y] = dummy_num;
}
function remove(x,y) {
if (my_turn || comp_move)
draw(x,y,"gray.gif");
board[x][y] = 0;
}
function Result(val) {
this.high = val;
this.dir = new Array();
}
function move_comp(from,to) {
toggle(from.x,from.y);
comp_move = true;
swap(from,to);
if (abs(from.x-to.x) == 2) {
remove(from.x+sign(to.x-from.x),from.y+sign(to.y-from.y));
}
if ((board[to.x][to.y] == -1) && (to.y == 0)) king_me(to.x,to.y);
setTimeout("selected_c = coord("+to.x+","+to.y+");piece_toggled = true;",900);
setTimeout("bak=my_turn;my_turn=false;toggle("+to.x+","+to.y+");my_turn=bak;",1000);
if (game_over()) {
setTimeout("comp_move = false;my_turn = true;togglers=0;",600);
message("Ok. Teď jsi na tahu. Urči svůj tah.");
}
return true;
}
function game_over() { // make sure game is not over (return false if game is over)
comp = you = false;
for(var i=0;i<8;i++) {
for(var j=0;j<8;j++) {
if(integ(board[i][j]) == -1) comp = true;
if(integ(board[i][j]) == 1) you = true;
}
}
if (!comp) message("You beat me!");
if (!you) message("Gotcha! Game over.");
game_is_over = (!comp || !you)
return (!game_is_over);
}

// the higher the jump_priority, the more often the computer will take the jump over the safe move
var jump_priority = 10;

function computer() {
// step one - prevent any jumps
for(var j=0;j<8;j++) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (integ(board[i][j]) == 1) {
if ((legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j+2))) && (prevent(coord(i+2,j+2),coord(i+1,j+1)))) {
return true;
} if ((legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j+2))) && (prevent(coord(i-2,j+2),coord(i-1,j+1)))) {
return true;
}
} if (board[i][j] == 1.1) {
if ((legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j-2))) && (prevent(coord(i-2,j-2),coord(i-1,j-1)))) {
return true;
} if ((legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j-2))) && (prevent(coord(i+2,j-2),coord(i+1,j-1)))) {
return true;
}
}
}
}
// step two - if step one not taken, look for jumps
for(var j=7;j>=0;j--) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (jump(i,j))
return true;
}
}
safe_from = null;
// step three - if step two not taken, look for safe single space moves
for(var j=0;j<8;j++) {
for(var i=0;i<8;i++) {
if (single(i,j))
return true;
}
}
// if no safe moves, just take whatever you can get
if (safe_from != null) {
move_comp(safe_from,safe_to);
} else {
message("You beat me!!");
game_is_over = true;
}
safe_from = safe_to = null;
return false;
}
function jump(i,j) {
if (board[i][j] == -1.1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j+2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+2,j+2));
setTimeout("jump("+(i+2)+","+(j+2)+");",500);
return true;
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j+2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-2,j+2));
setTimeout("jump("+(i-2)+","+(j+2)+");",500);
return true;
}
} if (integ(board[i][j]) == -1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i-2,j-2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-2,j-2));
setTimeout("jump("+(i-2)+","+(j-2)+");",500);
return true;
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i+2,j-2))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+2,j-2));
setTimeout("jump("+(i+2)+","+(j-2)+");",500);
return true;
}
}
return false;
}
function single(i,j) {
if (board[i][j] == -1.1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+1,j+1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i+1,j+1);
if (wise(coord(i,j),coord(i+1,j+1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+1,j+1));
return true;
}
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-1,j+1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i-1,j+1);
if (wise(coord(i,j),coord(i-1,j+1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-1,j+1));
return true;
}
}
} if (integ(board[i][j]) == -1) {
if (legal_move(coord(i,j),coord(i+1,j-1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i+1,j-1);
if (wise(coord(i,j),coord(i+1,j-1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i+1,j-1));
return true;
}
} if (legal_move(coord(i,j),coord(i-1,j-1))) {
safe_from = coord(i,j);
safe_to = coord(i-1,j-1);
if (wise(coord(i,j),coord(i-1,j-1))) {
move_comp(coord(i,j),coord(i-1,j-1));
return true;
}
}
}
return false;
}
function possibilities(x,y) {
if (!jump(x,y))
if (!single(x,y))
return true;
else
return false;
else
return false;
}
function prevent(end,s) {
i = end.x;
j = end.y;
if (!possibilities(s.x,s.y))
return true;
else if ((integ(board[i-1][j+1])==-1) && (legal_move(coord(i-1,j+1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i-1,j+1),coord(i,j));
} else if ((integ(board[i+1][j+1])==-1) && (legal_move(coord(i+1,j+1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i+1,j+1),coord(i,j));
} else if ((board[i-1][j-1]==-1.1) && (legal_move(coord(i-1,j-1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i-1,j-1),coord(i,j));
} else if ((board[i+1][j-1]==-1.1) && (legal_move(coord(i+1,j-1),coord(i,j)))) {
return move_comp(coord(i+1,j-1),coord(i,j));
} else {
return false;
}
}
function wise(from,to) {
i = to.x;
j = to.y;
n = (j>0);
s = (j<7);
e = (i<7);
w = (i>0);
if (n&&e) ne = board[i+1][j-1]; else ne = null;
if (n&&w) nw = board[i-1][j-1]; else nw = null;
if (s&&e) se = board[i+1][j+1]; else se = null;
if (s&&w) sw = board[i-1][j+1]; else sw = null;
eval(((j-from.y != 1)?"s":"n")+((i-from.x != 1)?"e":"w")+"=0;");
if ((sw==0) && (integ(ne)==1)) return false;
if ((se==0) && (integ(nw)==1)) return false;
if ((nw==0) && (se==1.1)) return false;
if ((ne==0) && (sw==1.1)) return false;
return true;
}

message("Můžeš začit. Vyber kámen pro tah.");
my_turn = true;

// -->
</script>
Tento skript vám přinesl JAVAFILE.COM - http://www.javafile.com
Zadal/a: Redakce Linuxsoft.cz


pridej.cz

> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:04 / Jan Ober
Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:00 / Jan Ober
Re: Gimp

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2021) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze