LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> inifile

Edituj záznam
Kategorie: PHP
Programovací jazyk: PHP
Domovská stránka:
Download:
Tvůrce: by default
Popis skriptu: Třída pro načítání a zapisování INI souborů. Podporuje skupiny voleb a umí je též ignorovat (aby se INI soubory daly vkládat do bashových skriptů).
Nároky na klienta: Žádné
Nároky na server: PHP s regulárními výrazy
Kód s komentáři:
<?

/**
 * global constants
 */
define ("et_unknown",   -1);
define ("et_comment",    0);
define ("et_emptyline",  1);
define ("et_group",      2);
define ("et_entry",      4);

/**
 * inifile manipulation class
trida pro nacitani a zapisovani  INI souboru. 
popis pouziti je uveden pod scriptem
 */
class inifile {

    
/**
     * @var filename filename to parse or write to
     */
    
var $filename;

    
/**
     * constructor
     */
    
function inifile ()
    {
        
$this->inifile "";
    }

    
/**
     * Main parser engine
     *
     * @param include_fileinfo Includes informations about parsed file (see below) if TRUE
     *                         include nothing otherwise
     *
     * @var filename           File to parse to
     *
     * @return struct array (
     *                  "_path"     => // whole filename
     *                  "_filename" => // only name of the file (without path and ext)
     *                  "_.ext"     => // extension with dot
     *                  "_ext"      => // extension without dot
     *
     *                  "{number}"  => // ungrouped entries
     *                  "group1"    => array (
     *                    "entry1_name" => "entry1_value",
     *                    "entry2_name" => "entry2_value",
     *                    ...),
     *                  "group2"    => array () // the same as group1
     */
    
function parse ($include_fileinfo FALSE)
    {
        if ((
$fd fopen ($this->filename"r")) === FALSE)
            return 
NULL;

        
$result              = array ();
        
$value               = array ();

        if (
$include_fileinfo === TRUE) {
            
$result["_path"]     = $this->filename;
            if (!
eregi ("^.*/(.*)\..*$"$this->filename$value))
                
eregi ("^(.*)\..*$"$this->filename$value);
            
$result["_filename"] = $value[1];
            
eregi ("^.*\.(.*)$"$this->filename$value);
            
$result["_.ext"]     = "." $value[1];
            
$result["_ext"]      = $value[1];
        }

        
$lastgroup "";
        while (!
feof ($fd)) {
            
$line    str_replace ("\n"""fgets ($fd));
            
$element $this->get_element ($line);
            switch (
$element["type"]) {
                
/* error -- parse error */
                
case et_unknown :
                    
fclose ($fd);
                    return 
NULL;
                    break;
                
/* skip empty line or comment */
                
case et_comment :
                case 
et_emptyline :
                    break;
                
/* new group */
                
case et_group :
                    
$lastgroup $this->un_i_slashed ($element["value"]);
                    
$result[$lastgroup] = array ();
                    break;
                
/* standard INI file entry */
                
case et_entry :
                    if (
$lastgroup === "")
                        
$result[] = array (
                            
$element["name"] => $this->un_i_slashed ($element["value"]));
                    else
                        
$result[$lastgroup][$element["name"]] = $this->un_i_slashed ($element["value"]);
                    break;
                
/* undefined entry type. Simply du the same as if parse error */
                
default :
                    
fclose ($fd);
                    return 
NULL;
                    break;
            }
        }

        
fclose ($fd);

        return 
$result;
    }

    
/**
     * Main parser engine without groups
     *
     * @param include_fileinfo Includes informations about parsed file (see below) if TRUE
     *                         include nothing otherwise
     *
     * @var filename           File to parse to
     *
     * @return struct array (
     *                  "_path"       => // whole filename
     *                  "_filename"   => // only name of the file (without path and ext)
     *                  "_.ext"       => // extension with dot
     *                  "_ext"        => // extension without dot
     *
     *                  "entry1_name" => "entry1_value",
     *                  "entry2_name" => "entry2_value",
     */
    
function parse_no_groups ($include_fileinfo FALSE)
    {
        if ((
$fd fopen ($this->filename"r")) === FALSE)
            return 
NULL;

        
$result              = array ();
        
$value               = array ();

        if (
$include_fileinfo === TRUE) {
            
$result["_path"]     = $this->filename;
            if (!
eregi ("^.*/(.*)\..*$"$this->filename$value))
                
eregi ("^(.*)\..*$"$this->filename$value);
            
$result["_filename"] = $value[1];
            
eregi ("^.*\.(.*)$"$this->filename$value);
            
$result["_.ext"]     = "." $value[1];
            
$result["_ext"]      = $value[1];
        }

        while (!
feof ($fd)) {
            
$line str_replace ("\n"""fgets ($fd));
            
$element $this->get_element ($line);
            switch (
$element["type"]) {
                case 
et_unknown :
                    
fclose ($fd);
                    return 
NULL;
                    break;
                case 
et_comment :
                case 
et_emptyline :
                    break;
                case 
et_group :
                    break; 
/* skip */
                
case et_entry :
                    
$result[$element["name"]] = $this->un_i_slashed ($element["value"]);
                default :
            }
        }

        
fclose ($fd);

        return 
$result;
    }

    
/**
     * Write ini structure
     *
     * @param struct INI structure array (
     *                               "group1_name" => array (
     *                                                  "entry11" => "value11",
     *                                                  "entry12" => "value12",
     *                                                  ...),
     *                               "group2_name" => array (
     *                                                  "entry21" => "value21",
     *                                                  ...),
     *                               ...)
     *
     * @return NULL on error, TRUE otherwise
     */
    
function write_ini ($struct)
    {
        if ((
$fd fopen ($this->filename"w+")) === FALSE)
            return 
NULL;

        foreach (
$struct as $key => $group) {
            if (@
fwrite ($fd"[" $this->i_slashed ($key) . "]\n") === FALSE)
                return 
NULL;
            foreach (
$group as $name => $value) {
                if (@
fwrite ($fd"$name=\"" $this->i_slashed ($value) . "\"\n") === FALSE)
                    return 
NULL;
            }
        }

        
fclose ($fd);

        return 
TRUE;
    }

    
/**
     * Write ini structure without groups
     *
     * @param struct INI structure array (
     *                               "entry1" => "value1",
     *                               "entry2" => "value2",
     *                               ...)
     *
     * @return NULL on error, TRUE otherwise
     */
    
function write_ini_no_groups ($struct)
    {
        if ((
$fd fopen ($this->filename"w+")) === FALSE)
            return 
NULL;

        foreach (
$struct as $name => $value) {
            if (@
fwrite ($fd"$name=\"" $this->i_slashed ($value) . "\"\n") === FALSE)
                return 
NULL;
        }

        
fclose ($fd);

        return 
TRUE;
    }

    
/**
     * Get type of readed entry and parse it, if possible
     *
     * @param element Line readed from file
     *
     * @return struct array (
     *                  "type"  => // one of et_*
     *                  "name"  => // "[]" for group, regular name for valid entry, "#" of ";" for comment
     *                  "value" => // name of group for group, value of entry for entry, text of comment for comment
     */
    
function get_element ($element)
    {
        
$value  = array ();
        
$result = array (
            
"type"  => et_unknown,
            
"name"  => "",
            
"value" => "");

        if (
eregi ("^([-_0-9A-Za-z]*)=\"(.*)\"$"$element$value)) {
            
$result["name"]  = $value[1];
            
$result["value"] = $value[2];
            
$result["type"]  = et_entry;
            return 
$result;
        }

        if (
eregi ("^([#;]{1,})(.*)$"$element$value)) {
            
$result["name"]  = $value[1];
            
$result["value"] = $value[2];
            
$result["type"]  = et_comment;
            return 
$result;
        }

        if (
eregi ("^\[([-_0-9A-Za-z]*)\]$"$element$value)) {
            
$result["name"]  = "[]";
            
$result["value"] = $value[1];
            
$result["type"]  = et_group;
            return 
$result;
        }

        if (
trim ($element) === "") {
            
$result["type"] = et_emptyline;
            return 
$result;
        }

        return 
$result;
    }

    
/**
     * @var I_SLASHES Contains global `slashing' conversions
     */
    
var $I_SLASHES = array (
        
"\n" => "\\n",
        
"\r" => "\\r",
        
"\t" => "\\t",
        
"\"" => "\\\"",
        
"'"  => "\\'",
        
"`"  => "\\`");

    
/**
     * This function converts special chars like `new line' to C-like slash-quoteed representation of the char
     *
     * @param input Input string
     *
     * @return slashed Input
     */
    
function i_slashed ($input)
    {
        foreach (
$this->I_SLASHES as $key => $value)
            
$input str_replace ($key$value$input);
        return 
$input;
    }

    
/**
     * This function is the reverse function of i_slashed()
     *
     * @param input Slashed string
     *
     * @return in-slashed string
     */
    
function un_i_slashed ($input)
    {
        foreach (
$this->I_SLASHES as $value => $key)
            
$input str_replace ($key$value$input);
        return 
$input;
    }

}
?>

Použítí:
========
    $inifile = new inifile;
    $inifile->filename = "/cesta/k/ini/souboru.ini";
    $obsah = $inifile->parse ();            // načte obsah se skupinami
    $obsah = $inifile->parse_no_groups ();  // načte obsah bez skupin

    $inifile = new inifile;
    $inifile->filename = "/cesta/k/ini/souboru.ini";
    $inifile->write_ini ($obsah);           // uloží strukturu se skupinami
    $inifile->write_ini_no_groups ($obsah); // uloží strukturu bez skupin

    /* Pozor! Datové struktury se skupinami jsou JINÉ než datové struktury obsahu bez skupin! */
Zadal/a: by default


pridej.cz

> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:04 / Jan Ober
Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:00 / Jan Ober
Re: Gimp

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2021) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze