LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Jak správně zadávat softwarové záznamy?

Jak správně zadávat záznamy do databáze? Proč nebyl můj záznam schválen? Mám pocit, že to nefunguje tak jak má, kam mám napsat bugreport? Na tyto a mnohé další otázky se pokusíme odpovědět v tomto návodu.

2.3.2004 14:00 | o.k. | Články autora | přečteno 6233×

Databáze softwarových záznamů nezadržitelně roste a poděkování od našeho týmu patří každému z vás, jehož záznam je v databázi uložen a samozřejmě i těm, kteří se pokusili do naší databáze záznam zadat, ale poté jej již ve výpisu marně hledali. Chtěl bych zde popsat proces, který se děje poté co zadáte záznam, tedy vlastní proces schvalování záznamů.

Proč je vlastně nutné jednotlivé záznamy schvalovat?

Důvod je prostý. Jedině tím, že budeme schvalovat jednotlivé záznamy docílíme vysoké kvality jednotlivých záznamů, čímž logicky stoupá kvalita celé databáze. Pokud bychom záznamy neschvalovali, jistě by se našli odpůrci (např. z řad oddaných přívrženců Microsoftu), kteří by tuto vlastnost zneužívali a mohli by do databáze vkládat různé věci - lepší ani nedomýšlet co všechno by se v databázi potom mohlo objevit. Mohli by to být i lidé pracující s Linuxem a snažící se využít a zmanipulovat záznamy ve svůj prospěch či nám naopak uškodit, protože nás například považují za konkurenci :-) Radši už to dál ani nebudu rozvádět, ale těch důvodů by se našlo ještě mnohem více.

Jak by měl vypadat správně zadaný softwarový záznam?

Tato podkapitola zodpoví i na otázku co všechno by měl záznam obsahovat a zároveň tak osvětlí i naši práci, či spíše kontrolu, kterou nad každým zadaným záznamem provádíme. Ještě bych chtěl zdůraznit, že správně zadaný záznam se nerovná záznam s nejdelším komentářem. Hlavní komentář záznamu by měl být napsán spíše výstižně než příliš obsáhle a měl by stručně osvětlit hlavní funkce programu, aby si každý o daném programu mohl udělat zběžnou představu a mohl tak jednoznačně posoudit, zda by mu mohl dobře sloužit či se pro jeho potřeby nehodí. Dalším dodatkem k popisu by mělo být vystižení klíčových vlastností programu, které například ostatní programy v dané kategorii postrádají. O této problematice se však ještě zmíním. Začneme však raději postupně po jednotlivých položkách formuláře.

Ještě než přistoupíte k samotnému zadávání záznamu je dobré si ověřit, zda tento záznam v databázi již není (zkusit si ho v databázi vyhledat). Bohužel se stává čím dál častěji, že se objevují duplicitní záznamy a nám nezbývá nic jiného než tyto záznamy v nejhorším případě mazat a v lepším případě z nich použít některé informace a obohatit jimi stávající záznam. Pokud záznam v databázi ještě není můžeme se pustit do jeho zadávání.

 • Název - název softwaru musí být vyplněn. Název se vyplňuje bez čísla verze, ta je patrná ze jména stahovaného souboru. Název musí obsahovat minimálně tři znaky. Pokud je název softwaru kratší než tři znaky, tak na konec názvu vložte mezery.
 • Kategorie softwaru - je zapotřebí v seznamu nalézt odpovídající kategorii do níž příslušný software patří. Pokud kategorie do níž by se software mohl zařadit není vytvořena, zařaďte software do kategorie OSTATNÍ. Tato kategorie je průběžně procházena a pokud se v ní nalézá více softwarových záznamů, které mají společné rysy, je pro tuto skupinu následně vytvořena nová kategorie. Toto vychází z naší vnitřní politiky. Podle nás nemá smysl vytvořit uměle spoustu kategorií a potom zjišťovat, že některé kategorie zejí prázdnotou, tento výše uvedený způsob vytváření kategorií je mnohem flexibilnější. Zároveň tímto vysvětlením odpovídám na spoustu vašich e-mailů ve kterých nás žádáte o vytvoření kategorie. V současné době se zapracovává do kategorií i vlastnost, aby software mohl být linkován, tzn. aby mohl patřit do více kategorií a aby se do celkového počtu záznamů softwaru započítal pouze jednou.
 • Grafické prostředí - zde je zapotřebí zvolit, zda je daný program zapotřebí spouštět v grafickém prostředí nebo pro jeho spuštění bude postačovat virtuální terminál. Jsou zde některé výjimky, například u knihoven je vhodné tyto volby ponechávat nezaškrtnuté. Pokud je program přizpůsobený jak pro grafické prostředí, tak i pro terminál, zaškrtneme obě volby. Pozor, to že lze program spustit v grafickém prostředí, např. v xtermu nebo v konsoli (např. mc - Midnight Commander) ještě neznamená, že zaškrtneme volbu grafické prostředí. V tomto případě zaškrtneme pouze volbu terminál.
 • Licence - toto je jedna z dalších položek, která by měla být určitě vyplněna. Pozor, ne všechny programy jsou šířeny pod GPL licencí a také pozor na to, že GPL licence se nerovná freeware. Licenci lze většinou snadno najít na domovské stránce projektu nebo je umístěna v podobě textového souboru (obvykle s názvem COPYING) v balíčku se zdrojovými kódy.
 • Domovská stránka projektu - povinná položka. URL stránky se zapisuje ve formátu http://, nikoliv jen www. Pokud tato položka není vyplněna nebo zadaná domovská stránka již neexistuje, tak záznam nemůžeme schválit. Některé jednoduché projekty nemají domovskou stránku a potom stačí jako domovskou stránku zadat URL na kterém se nacházejí zdrojové kódy projektu.
 • Tvůrce - položka by měla obsahovat autora projektu. Může to být autor, který dal podnět ke vzniku daného projektu a který napsal úvodní části kódu nebo maintainer (správce projektu), který se zhostil již nějakého hotového projektu bez dalšího vývoje a sám je vůdčí osobností, která řídí současný vývoj projektu. Také zde může být uveden odkaz na stránku na níž je seznam lidí, kteří se na tvorbě projektu podílejí.
 • Firma vyvíjející SW - pokud je daný software vyvíjen pod hlavičkou nějaké firmy měl by být název této firmy zapsán na tomto místě. Někdy je v tomto případě skryt tým vývojářů a proto není nutné zadávat záznam uvedený výše.
 • Sekce s downloady daného softwaru - další z velice důležitých a povinných položek bez jejichž vyplnění není možné daný software schválit (tedy pokud se nejedná o nějaký proprietární komerční software pro Linux). Musí zde být uveden alespoň link na zdrojové kódy softwaru. Zde dochází velice často k chybám a lidé dávají mylně zdrojovým kódům přiřazení tgz namísto správného přiřazení source. Typ tgz v tomto případě přísluší balíčkům Linuxové distribuce Slackware. Ještě by zde bylo dobré zmínit, že linky na software by měly vést v prvé řadě na oficiální stránky projektu či na mirrory avízované na těchto stránkách. Rozhodně neakceptujeme linky na software na neoficiálních stránkách na kterých není zaručeno, že zdrojové kódy nebudou podvrhnuté či nějak upravené (trójské koně a spol.). Vhodné je zde vyplnit i velikost stahovaného objektu, aby si lidé s modemovým připojením mohli rozmyslet, zda se jim daný software vyplatí stahovat či nikoliv.
 • Odkazy na CZ články nebo na EN články - tato položka není striktně vyžadována. Pokud jste daný software začali používat díky tomu, že jste si o něm někde přečetli recenzi nebylo by špatné uveřejnit link na daný článek, čímž se zvýší informační hodnota o daném softwaru a lidé si o něm budou moci udělat bližší představu.
 • Popis SW položkyJak jsem již výše předeslal, popis by měl být výstižný, ale zároveň stručný. Rozhodně by měl být napsán kompletně s diakritikou a to jak v českém/slovenském jazyce, tak i v angličtině, protože jak je patrné i ze statistik, návštěvnost z cizích zemí je více než dvoutřetinová. Popisek v anglickém jazyce obvykle můžete nalézt na domovských stránkách projektů. Pro zpřehlednění textu je možné využívat klasické html formátovací značky jako například <p> pro odstavce, <ul>, <ol> pro odrážky, respektive číslované seznamy, <a href="...">...</a> pro odkazy. Nevhodné formátovací značky budou odstraněny. Formátování textu je možné dělat i klasickým odsazováním textu či jeho odřádkováním.
 • SW nároky na instalaci - pokud daný software závisí na nějakých knihovnách či nějakých speciálních programech, měly by být tyto závislosti uvedeny v této sekci - nikoliv v samotném popisu SW položky. Opět mohou být použity značky <a href="...">...</a> pro odkazy.
 • HW nároky na instalaci - v této sekci by měly být naopak uvedeny hardwarové závislosti. Tedy například grafická karta podporující hardwarovou akceleraci - to například při popisu hry TuxRacer. Nebo mezní hranice paměti RAM při které je daný program ještě snesitelně použitelný.
 • Alternativa do Windows - tato položka slouží pro nováčky ve světě Linuxu, kteří přešli z Windows a hledají alternativy k Linuxovým programům na programy na které byli ve Windows zvyklí. Bylo by dobré vždycky tuto položku vyplnit, aby se nováčkům přechod na Linux usnadnil. Častou chybou je, že lidé do této položky píší "stejné jako ve Windows". Pokud je program v Linuxu stejný jako ve Windows, tak napiště tento název i do tohoto políčka - uživatelé hledající nějaký program potom snadno zjistí, že daný stejný program je portován i pro Linux (nebo naopak) a nebudou si muset zvykat na něco nového.
 • Screenshot - pokud je program napsán pro práci v grafickém prostředí určitě by zde neměl chybět obrázek, který bude ilustrovat vzhled daného programu. Mnohdy je takový ilustrativní obrázek rozhodující při rozhodování zda program vyzkoušet a případně jej dále používat či nikoliv. Někdy je vhodné vložit obrázek i pro čistě konsolovou aplikaci. Ještě doplním, že obrázky je možné vkládat buď ve formátu png nebo ve formátu jpg. V současné době je i formát png konvertován na formát jpg, ale v nejbližší době provedeme úpravy, aby se obrázky ve formátu png, které mají poměrně malou velikost, nekonvertovaly na jpg, čímž zvýšíme jejich kvalitu.
Poté co daný záznam vyplníte a potvrdíte se záznam uloží do databáze a čeká na schválení. I ještě dosud neschválený záznam již nalezenete v seznamu softwaru ve svém osobním profilu a v současné době neschválený záznam naleznete také i ve vyhledávání - bude označen jako neschválený. Toto může sloužit i jako pomůcka v soutěži o nejvíce zadaných záznamů - snadno zjistíte, zda daný záznam je již v databázi a také snadno zjistíte z profilu uživatele se kterým soupeříte, kolik má v databázi neschválených záznamů.

Může se stát, že při zadávání záznamů dojde k nějaké chybě nebo máte návrh na vylepšení stávajícího systému zadávání záznamů. V takovém případě nás kontaktujte na adrese info@linuxsoft.cz.

Na závěr bych rád ještě uvedl pár ilustrativních, vzorových záznamů, aby si i ostatní mohli udělat nějakou představu o tom jak by měl obře zadaný záznam vypadat. Některé z těchto záznamů získali i ocenění.

A mnoho mnoho dalších - ostatní jistě prominou, že jsem zde jejich záznam neuvedl - kvalitních záznamů začíná být opravdu čím dál více :-)

Na závěr bych ještě rád připomněl, že i nadále pokračuje soutěž o nejvíce zadaných kvalitních záznamů. Více o této soutěži se dozvíte zde.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze