LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Window Maker - pokročilé nastavení a klávesové zkratky

V tomto díle si povíme o detailním nastavení prostředí a klávesových zkratek WindowMakeru, popíšeme si jednotlivé konfigurační soubory a nástroje, které můžete pro konfiguraci využít. A představíme si několik novinek, které jsou k dispozici v nové verzi WindowMakeru.

21.2.2012 00:00 | David Adamczyk | Články autora | přečteno 8539×

Nová verze

Před několika dny byla vydána nová verze WindowMakeru, pokud ji ještě nemáte a nebo nejsou k dispozici balíčky pro Vaší distribuci můžete si stáhnout zdrojové kódy z git repozitáře. Kompilace a instalace probíhá standardním způsobem, více informací naleznete v oficiálním popisu instalace. Vylepšeny byly taktéž webové stránky projektu a on-line dokumentace WindowMakeru. Bylo opraveno několik chyb a přibylo spoustu nových zajímavých funkcí a několik utilit usnadňující práci s WindowMakerem. Nyní si probereme některé novinky:

Konfigurace WindowMakeru

Dříve než se pustíte do hrátek s konfiguračními soubory, pečlivě si tyto soubory zazálohujte. Předejdete tak možným problémum, které se mohou vyskytnout v případě, kdy Window Maker načítá chybný konfigurační soubor. Nastavené vlastnosti jsou v těchto případech buď nefunkční, nebo dochází k havarii WindowMakeru - pokud neobnovíte soubory z funkční zálohy možná WindowMaker již nespustíte. Jestliže nemáte zálohu, je možným řešením nakopírováni defaultní konfigurace z adresáře /etc/WindowMaker (tato cesta se může lišit v různých systémech), nebo smazáni adresáře GNUStep ve vaší domovské složce, odinstalace a následné znovu nainstalováni Window Makeru.

V jednom z předchozích dílů jsem se již krátce zmínil o struktuře adresáře GNUStep, teď si jej probereme podrobněji. Ve výchozí instalaci nalezneme v adresáři /home/UZIVATEL/GNUstep/Defaults doménu s názvem Defaults ve které nalezneme čtyři soubory.

 • Soubor WindowMaker obsahuje aktuální nastavení celého prostředí WindowMakeru jako například cesty k souborům s ikonami, aktuální pozadí.
 • WMRootMenu popisuje konfiguraci vašeho menu, které můžete vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši do volného místa pracovní plochy.
 • V souboru WMState najdeme nastavení Docku, Clipu (sponky) a všech pracovních ploch.
 • Poslední soubor WMWindowAttributes uchovává nastavení oken aplikací, tyto nastavení můžete provádět rovněž pomocí dialogového okna, které vyvoláte kliknutím pravého tlačítka myši do Titlebaru a vyběrem položky "Atributy..." - toto bylo popsáno v jednom z předchozích článků o WindowMakeru.
Nastavení obecných vlastností (pomocí znaku *) je nutné aktivovat resetem WindowMakeru, ostatní nastavení budou aktivní ihned po uložení. Pro parametry, které nejsou uvedeny je použita výchozí hodnota, chcete-li hodnotu parametru změnit zajistěte, aby se v konfiguračním souboru nacházel příslušný zápis. Konfigurační soubory Window Makeru používají pro zápis speciální syntaxi nazývanou Backusova-Naurova forma.

Nejprve si tedy probereme výchozí konfigurační soubor GNUStep/Defaults/WindowMaker. Při jeho otevření si jistě všimnete, že obsahuje i položky z vašeho vybraného grafického stylu. Jedná se tedy o aktuální nastavení celého prostředí, které můžete v souboru měnit a změny budou viditelné ihned po uložení souboru.
VolbaHodnotaPopis
PixmapPathSeznam adresářů v uvozovkách oddělený čárkouSeznam adresářů kde bude WindowMaker hledat grafické soubory (ikony)
*NoDitheringboolean, výchozí hodnota: NOZakázání ditheringu, není doporučeno pro displaye s menší než 8bitovou barevnou hloubkou.
*ColormapSizeČíslo vyšší než 1, obvykle 4Počet barev poyžitý při ditheringu. Tato hodnota musí být vyšší než 1 a menší než 6. Tato volba nemá žádný význam na TrueColor displayi.
*ModifierKeyNázev klávesy modifikátoru. Výchozí Mod1Na výběr z Alt, Meta, Super, Hyper, Mod1, Mod2, Mod3, Mod4, Mod5
UseSaveUndersYES/NOAktivuje saveunders
DisableClipYES/NOOdstraní Clip (sponku) z pracovní plochy
DisableDockYES/NOOdstraní Dock z pracovní plochy
SuperfluousYES/NOZapne eyecandy (animace)
SaveSessionOnExitYES/NOUloží stav sezení při odchodu z Window Makeru. Při dalším spuštění pokračuje ve stejném stavu.
*IconSizečíslo v pixelech větší než 4 (výchozí hodnota je 64)Velikost ikon a miniwindow.
OpaqueMoveYES/NO (výchozí: NO)Při přemístění okna bude viditelné celé okno nebo jen jeho obrys.
OpaqueResizeYES/NOPři změně velikosti okna bude viditelné celé okno nebo jen jeho obrys.
FocusModeManual(ClickToFocus), Auto(FocusFolowsMouse), SemiAuto(Sloopy)Způsob jakým budete zaměřovat okno se kterým chcete pracovat.
IgnoreFocusClickYES/NO (výchozí: NO)Ignoruje zaměření okna kliknutím kurzoru myši nad oknem.
AutoFocusYES/NO (výchozí hodnota: yes)Nově vytvořené okno bude automaticky změřeno – neplést s FocusMode=Auto
RaiseDelayčas v [ms] (výchozí: 0)Kolik sekund bude trvat než bude zaměřeno okno pomocí Auto nebo Semi-Auto zaměřovacího módu.
DoubleClickTimečas v [ms]Časový interval ve kterém budou dvě kliknutí brána jako dvojklik
ColormapModemanualThe mode of colormap setting. In Manual or ClickToFocus mode, the
CirculateRaiseYES/NO (výchozí: NO)Režim při přepínání oken, kdy vybrané okno bude během přepínáni mezi ostatními okny vždy zaměřeno a umístěno nad ostatní okna. Pokud je volba vypnuta dojde k zaměření a přenesení do popředí až po skončení přepínání mezi okny.
OnTopTransientsYES/NO (výchozí: YES)Jestliže aplikace otevře nové okno, bude toto okno vždy umístěno v popředí.
WindowPlacementAuto/Cascade/Manual/Random (výchozí: Cascade)Umístění nově vytvořeného okna. Volba Auto umístí nově vytvořené okno na volné místo pracovní plochy. Cascade umístí okno do příslušného pořadí ve směru od levého horního rohu pracovní plochy. Manual nově vytvořené okno umístíte ručně kurzorem myši na pracovní ploše. Random umístí nově vytvořené okno na náhodnou pozici.
WindowPlaceOrigin(x,y)Posunutí od levého horního rohu, kde začnou být umísťována nově otevřená okna. Maximální velikost je závislá na rozlišení displaye.
AutoArrangeIconsYES/NOAutomatické uspořádání ikon
ResizeDisplaycenter, corner, none, floatingSpecifikuje pozici která bude použita při změně velikosti okna. Center znamená že výchozí pozice bude ve středu pracovní plochy, Corner znamená že výchozí pozice bude v levém horním rohu pracovní plochy, plovoucí je ve středu okna jehož velikost je měněna.
MoveDisplaycenter, corner, none, floatingVyběr pozice plochy, při přesunování okna. Hodnoty jsou stejné jako u ResizeDisplay.
AlignSubmenusYES/NO (výchozí: NO)Každé submenu bude vertikálně zarovnáno s výškou jeho rodičovské položky v nadžazeném menu.
WrapMenusYES/NOUmožňuje scrollování menu, jestliže menu otevřete v pozici kdy zasahuje za zobrazitelnou oblast pracovní plochy na displayi.
ScrollableMenusYES/NOJestliže otevřete menu v takové poloze, kdy určitá část přesahuje obrazovku, mužete jej posouvat kurzorem.
MenuScrollSpeedultraslow, slow, medium, fast, ultrafastRychlost scrollování menu
DontLinkWorkspacesYES/NOAutomatické přesunutí okna na další plochu jestliže je okno přesunuto na levou nebo pravou hranu obrazovky.
NoWindowUnderDockYES/NOJestliže maximalizujete okno, jeho velikost může překrývat i Dock.
NoWindowOverIconsYES/NOJestliže maximalizujete okno, jeho velikost může překrývat ikony.
StickyIconsYES/NOMiniwindow budou zobrazena na všech plochách.
CycleWorkspacesJestliže je volba povolena, bude z poslední plochy při přesunu na další přesměrováno na první plochu.
AdvanceToNewWorkspaceYES/NOJestliže se při posouvání ploch dostanete na poslední pracovní plochu, bude při přesunu na další pracovní plochu vytvořená nová pracovní plocha.
DisableAnimationsYES/NOVypnutí animací, které jsou prováděny například při minimalizaci okna.
IconSlideSpeedultraslow, slow, medium, fast, ultrafastRychlost klouzání ikony
ShadeSpeedultraslow,slow, medium, fast, ultrafastRychlost srolování okna do Titlebaru
DisableSoundYES/NOVypnutí zvuku
*DisableWSMouseActionsYES/NOVypnutí akcí proveditelných myší na pracovní ploše – vhodné pro kombinaci s jiným desktopovým prostředím
Nastavení tlačítka myši, které vyvolá aplikační menu
WorkspaceNameDisplayPositionnone, center, top, bottom, topleft, topright, bottomleft, bottomrightVe které části obrazovky bude při přepínání plochy zobrazen název plochy (nebude zobrazen, uprostřed, uprostřed nahoře, uprostřed dole, nahoře vlevo, nahoře vpravo, dole vlevo, dole vpravo)
OpenTransientOnOwnerWorkspace
EdgeResistance0 - 80Odolnost hran zajistí, že se okna budou bránit přesunu dál přes ostatní okna, nebo hrany obrazovky
ResizeIncrementPo kolika pixelech se bude měnit velikost okna při použití klávesové zkratky Mod+kolečko myši
AttractionYES/NOPřichytávat okna k sobe a klást mírný odpor při jejich odtržení
MouseLeftButtonAction"None","Applications Menu","Window List Menu", "Select Windows"Akce levého tlačítka myši
MouseMiddleButtonAction"None","Applications Menu","Window List Menu", "Select Windows"Akce prostředního tlačítka myši
MouseRightButtonAction"None","Applications Menu","Window List Menu", "Select Windows"Akce pravého tlačítka myši
MouseWheelAction"None", "Switch Workspaces"Akce kolečka myši
ModifierKeyShift/Lock/Control/Mod1/Mod2/Mod3/Mod4/Mod5Klávesa představující modifikátor
IconPositiont(top)/b(bottom) r(right)/l(left) h(horizontal)/v(vertical)Umístění ikon aplikací na pracovní ploše
IconificationStyle"zoom","twist","flip", "none"Animace, která bude provedena při ikonifikaci aplikace.
DisableMiniwindowsYES/NOZakáže nebo povolí Miniwindow
NoXSetStuffYES/NONenastavovat parametry mimo Window Maker
DontConfirmKillYES/NOZakáže nebo povolí dialogové okno s dotazem, které se zobrazuje při "zabití" aplikace pomocí volby Kill (Ukončit) v menu Titlebaru
DisableBlinkingYES/NOZakázat animace pro vybrané ikony.
AntialiasedTextYES/NOZakáže nebo povolí vyhlazování textu.
SingleClickLaunchYES/NOZakáže nebo povolí spuštění aplikace jediným kliknutím na ikonu (není potřeba dvojklik)
CycleActiveHeadOnlyYES/NOPřepínání oken jen pro ta okna, která jsou na aktuálním displayi (pokud je použita Xinerama)
ShowClipTitleYES/NOZobrazování titulku na ikoně Clipu (sponka).
BounceAppIconsWhenUrgentYES/NOOdskočení ikony aplikace, když aplikace žádá o pozornost.
RaiseAppIconsWhenBouncingYES/NOZískání ikony aplikace při odskočení.
OpaqueMoveResizeKeyboardYES/NOZměna polohy a velikosti okna pomocí klávesnice
SmoothWorkspaceBackYES/NOObrázky na pozadí budou hladší, eliminuje efekt pixelizace.
DisableDitheringYES/NOZakázat jakékoliv ditherování

Klávesové zkratky

Zkratky využívají speciálních kláves tzv. modifikátorů což jsou klávesy jako Ctrl, Alt (meta), shift a podobně. Základní zápis provádíme v souboru WindowMaker takto:

    
    MaximusKey = "Control+V";
Klávesovou zkratku zapisujeme tímto způsobem:
    [(klávesy modifikátoru) + ] (klávesa)
Klávesová zkratkaPopis
[F10]Znamená klávesu F10
Meta+TABZnamená stisknutí modifikátoru Meta (Alt) a klávesy TAB
Meta+Shift+TABZnamená stisknutí modifikátoru Meta (Alt), modifikátoru Shift a klávesy TAB

Klávesové zkratky, které platí kdekoliv

VolbaHodnotaPopis
RootMenuKeyneníOtevře hlavní menu
WindowListKeyneníZobrazí menu se seznamem oken
WindowMenuKeyneníZobrazí menu Titlebaru aktivního okna

Klávesové zkratky, které platí pro okna

VolbaHodnotaPopis
MiniaturizeKeyneníMiniaturizace aktuálního okna
MinimalizeAllKeyMinimalizuje všechna okna
HideKeyneníSchová okno aktuální aplikace
HideOthersKeyneníSchová ostatní okna kromě aktuálně zaměřeného
MaximizeKeyneníMaximalizuje aktuální okno
VMaximizeKeyneníVertikálně maximalizuje aktuální okno
HMaximizeKeyneníVertikálně maximalizuje aktuální okno
LMaximizeKeyneníMaximalizuje aktuální okno na levou stranu pracovní plochy
RMaximizeKeyneníMaximalizuje aktuální okno na pravou stranu pracovní plochy
MaximusneníMaximalizujete okno tak, aby vyplnilo volný prostor a nepřekrývalo ostatní okna.
SelectKeyneníVybere práve zaměřené okno
RaiseKeyneníAktuálně zaměřené okno přesune do popředí
LowerKeyneníAktuálně zaměřené okno přesune do pozadí
RaiseLowerKeyneníPřesune okno do popředí, nebo do pozadí jestliže je aktuálně v popředí.
MoveResizeKeyneníPřesunutí/Změna velikosti
ShadeKeyneníAktuálně zaměřené okno sroluje do Titlebaru
FocusNextKeyneníZaměří následující okno
FocusPrevKeyneníZaměří předchozí okno
GroupNextKeyneníNásledující skupina oken
GroupPrevKeyneníPředchozí skupina oken

Klávesové zkratky, které platí pro okna a menu

VolbaHodnotaPopis
CloseKeyneníZavře aktuální okno nebo menu

Klávesové zkratky, které platí pro Dock

VolbaHodnotaPopis
DockRaiseLowerKeyneníPřesunutí Docku do popředí/pozadí

Klávesové zkratky, které platí pro Clip

VolbaHodnotaPopis
ClipRaiseLowerKeyneníPřesunutí Clipu do popředí/pozadí

Klávesové zkratky, které platí pro pracovní plochy

VolbaHodnotaPopis
Workspace1KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace2KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace3KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace4KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace5KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace6KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace7KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace8KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace9KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
Workspace10KeyneníPřepne na ploch č.1 – číslo v rozsahu 1 – 10 udává číslo plochy
NextWorkspaceKeyneníPřepne na následující plochu
PrevWorkspaceKeyneníPřepne na předchozí plochu
NextWSLayerKeyneníPřepne na skupinu následujících 10 ploch
PrevWSLayerKeyneníPřepne na skupinu předchozích 10 ploch

Klávesové zkratky oken

VolbaHodnotaPopis
Window1KeyneníPřepne na okno č.1
Window2KeyneníPřepne na okno č.2
Window3KeyneníPřepne na okno č.3
Window4KeyneníPřepne na okno č.4
Window5KeyneníPřepne na okno č.5
Window6KeyneníPřepne na okno č.6
Window7KeyneníPřepne na okno č.7
Window8KeyneníPřepne na okno č.8
Window9KeyneníPřepne na okno č.9
Window10KeyneníPřepne na okno č.10

Atributy oken

nastavení atributů okna aplikace pomocí menu vyvolaného z titlebaru bylo popsáno v předchozím článku. Pokud chcete experimentovat s nastavením pomocí úpravy parametrů, editujte soubor s názvem WMWindowAttributes. Následuje krátký příklad jak může vzpadat zápis pro nastavení ikony všech oken na výchozí ikonu, emulátor terminálu xterm a program xconsole:

 {
    "*" = {
        Icon = "defaultAppIcon.xpm";
    };
    "xterm.XTerm" = {
        Icon = "xterm.xpm";
    };
    xconsole = {
        Omnipresent = YES;
        NoTitlebar = YES;
        KeepOnTop = NO;
    };
 }
Vidíme, že zápis začíná a končí ve složených závorkách. Jednotlivým prvkům (* zastupuje všechny okna, xterm.XTerm jsou všechny okna xtermu atp.) jsou poté přiřazeny jejich vlastnosti pomocí parametrů (např. Icon, NoTitlebar, KeepOnTop, ...). všechny aplikace mají jako výchozí ikonu nastaveno defaultAppIcon.xpm. Ikona pro všechny instance všech tříd xtermu xterm.XTerm je změněna na xterm.xpm a xconsole je doplněna o speciální parametry omnipresent, NoTitlebar a KeepOnTop. Pro každou položku tedy můžeme rozlišovat tři druhy zápisu:
 
[název instance okna].[název třídy okna]
[název instance okna]
[název třídy okna]
Popis jednotlivých vlastností, které se dají nastavit najdete v následující tabulce:
VolbaHodnotaPopis
Icon"Název_souboru"Přiřadí soubor s ikonou příslušné aplikaci
NoTitleBarYes/NoVypnutí titlebaru
NoResizeBarYes/NoVypnutí resizebaru
NoMiniaturizeButtonYes/NoOdstranění tlačítka pro minimalizaci okna z titlebaru
NoCloseButtonYes/NoOdstranění tlačítka pro zavření okna z titlebaru
NoHideOthersYes/NoDo not hide the window, or the application to which the window belongs when a Hide Others command is issued.
NoMouseBindingsYes/NoZakáže akce vyvolávané tlačítky myši pro vybrané okno
NoKeyBindingsYes/NoZakáže akce vyvolávané tlačítky na klávesnici pro vybrané okno
NoAppIconYes/NoNebude vytvářet ikonu aplikace po jejím spuštění
KeepOnTopYes/NoOkno bude vždy zobrazeno nad ostatními okny
KeepOnBottomYes/NoOkno bude vždy zobrazeno pod ostatními okny
OmnipresentYes/NoOkno bude „přišpendleno“ na všechny pracovní plochy
SkipWindowListYes/NoOkno nebude zařazeno do seznamu oken
KeepInsideScreenYes/NoOkno bude vždy uchováno na viditelné části plochy
UnfocusableYes/NoOkno nemůže být zaměřeno
StartWorkspace"NazevPlochy"Nastaví na které pracovní ploše bude aplikace startovat.
StartMaximizedYes/NoSpustí aplikaci v maximalizovaném okně
NoBorderYes/NoSpustí aplikaci v okně bez okrajů
StartHiddenYes/NoStartuje skrytě
NoLanguageButttonYes/NoZakázat tlačítko jazyka
DontSaveSessionYes/NoNeukládat stav sezení
StartMiniaturizedYes/NoSpustí aplikaci v minimalizovaném okně
FullMaximizeYes/NoMaximalizace přes celou plochu obrazovky
SharedAppIconYes/NoSdílení ikony aplikace

Menu

Nakonec se můžeme pustit do editace menu. Jak jistě tušíte, menu je generováno z konfiguračního souboru WMRootMenu. Celá oblast, která popisuje menu je uzavřena v kulatých závorkách. Jako první záznam je vždy uváděn titulek menu. Ten je oddělen čárkou a každá další položka je uzavřena v samostatné závorce. Tyto jednotlivé položky jsou opět odděleny od sebe čárkou. V menu se mohou nacházet jak příkazy k spuštění jednotlivých aplikací, všetně příslušných parametrů, tak jednotlivé akce WindowMakeru případně samostatná menu uložená v externích souborech.

Syntaxe menu:


 (
  "Programy",
  ("Program 1", SHORTCUT, 1),
  ("Program 2", SHORTCUT, 2, ("Allowed_instant_1", "Allowed_instant_2")),
  ("Program 3", SHORTCUT, (3,4,5), ("Allowed_instant_1")),
  (
   "Podmenu",
   ("Zabit", KILL),
   ("Schovat", HIDE),
   ("Schovat ostatni okna", HIDE_OTHERS),
   ("Clen", MEMBERS),
   ("Ukoncit", EXIT)
  )
 )Za SHORTCUT můžete akci přiřadit libovolnou klávesovou zkratku.

Seznam příkazů WindowMakeru:

PříkazPopis činnosti
INFO_PANELzobrazí Info Panel
LEGAL_PANELzobrazí Copyright panel
SHUTDOWN [QUICK]Ukončí X server [bez potvrzení]
REFRESHpřekreslení pracovní plochy
EXIT [QUICK]ukončení WindowMakeru [bez potvrzení]
EXEC <program>spustí program
SHEXEC <command>spustí příkaz v shellu
WORKSPACE_MENUplaces the workspace submenu
ARRANGE_ICONSuspořádání ikon
RESTART [<window manager>]restartuje window manager
SHOW_ALLzobrazí všechna okna na pracovní ploše
HIDE_OTHERSskryje všechna okna na pracovní ploše okromě aktuálně zaměřeného okna
OPEN_MENU soubornačte menu ze souboru
OPEN_MENU /some/dir [/some/other/dir ...] [WITH command -options]Načte menu z vybraných adresářů, případně vykoná příkaz
OPEN_MENU | commandspustí příkaz a použije jeho standardní výstup pro vytvoření jednotlivých položek menu (výstup programu/skriptu musí být validní menu WindowMakeru) použití || zařídí že výstup nebude uchováván v cache.
SAVE_SESSIONuloží stav akutálního sezení, včetně všech spuštěných aplikací a jejich vlastností (geometrie oken, pozice na obrazovce, přířazení příslušné pracovní ploše,...) tento stav bude načten při každém spuštění WindowMakeru dokud nebude přepsána aktuální konfigurace sezení dalším spuštením příkazu SAVE_SESSION nebo nebude vymazána příkazem CLEAR_SESSION.
CLEAR_SESSIONVymaže uchovávané nastavení sezení, tato volba nemá žádný význam jestliže je povoleno SaveSessionOnExit
Dle zkušeností z konfigurace předchozích souboru možná tušíte, že jakmile je soubor s menu uložen bude zmena v menu okamžitě načtena. Díky této funkcionalitě je možné generovat dynamická menu. Je možné například do jednotlivých položek menu zobrazit jednotlivé soubory v předem definovaném adresáři a následně je předat předem stanovenému programu, který je zavolán při spuštění vybrané položky menu. Podobná akce probíhá, když v menu Window Makeru vyberete obrázek s pozadím - je zavolán program wbsetbg, který dostane jako parametr vybraný soubor. Obdobným způsobem můžete menu i generovat, není problém zobrazit například podmenu s několika běžícími procesy, nebo aktuální záznamy z Vašeho oblíbeného RSS feedu.
Na následujících řádcích vidíte zápis jedné položky menu generující submenu ze skriptu:
(
  "Generovane Submenu",
  OPEN_MENU,
  "|| /home/david/GNUstep/Defaults/cpufreq"
 ),
Při otevření tohoto submenu je spuštěn skript cpufreq. Ten generuje textový výstup - položky menu, tak jak jsou uloženy v běžném konfiguračním souboru. Tento a další skripty naleznete na webových stránkách Josefa Kufnera.
(
 Applications,
(
  "Moje menu", 
  (Audio, (Xmms, EXEC, xmms)), 
  (
   "Kancelar",
   (Abiword, EXEC, abiword),
   (Gnucash, EXEC, gnucash),
   (Gnumeric, EXEC, gnumeric),
   ("Star Office", EXEC, "/usr/storage/staroffice52/soffice")
  )
 )
Toto menu s názvem "Moje menu" obsahuje pouze dvě submenu Audio, ve kterém se nachází položka Xmms a submenu "Kancelar", ve kterém se nachází položky Abiword, Gnumeric a Gnucash. Příkaz EXEC slouží pro spuštění programu, následující parametr je název spustitelného programu.
  (
  Vzhled,
  (
   Temata,
   OPEN_MENU,
   "-noext /usr/local/share/WindowMaker/Themes $HOME/GNUstep/Library
	/WindowMaker/Themes WITH setstyle"
  )
  )
Položka Temata po rozkliknutí zobrazuje další submenu, kde jednotlivé položky jsou dány názvem souboru s grafickým tématem v adresáři /usr/local/share/WindowMaker/Themes nebo v dalším adresáři $HOME/GNUstep/Library. Pomocí příkazu WITH je při výběru předán konkrétní název souboru utilitě setstyle, která změní aktuální grafické téma. Pokud vyměníte utilitu setstyle za jinou, například wmsetbg a cestu změníte na adresář s grafickými soubory, můžete jednoduše měnit pozadí pracovní plochy. Takto můžete volat jakýkoliv program, například mplayer pro přehrávání filmů.
 (
  Konec,
  (Restart, RESTART),
  ("Start BlackBox", RESTART, blackbox),
 )
V menu Konec můžete restartovat WindowMaker pomocí příkazu RESTART. Jestliže za příkaz RESTART oddělíte čárkou a přidáte název programu bude tento po restartu spuštěn, takto můžete přejít ze správce oken WindowMaker na jiný. Pro práci s dialogovým oknem, můžete použít následující zápis:
 (Spustit..., SHEXEC, "%A(Spustit, Napiste prikaz, ktery si prejete spustit:)"),
 ("Otevrit ve W3M", SHEXEC, "xterm -e w3m "%A(URL, Napiste URL adresu:)"" ),
 ("Manual", SHEXEC, "xterm -e man "%A(Manualova stranka, Kterou manualovou stranku si prejete otevrit?)"" ),

Konfigurace Docku, Clipu a pracovních ploch

Dále si probereme soubor WMState. Zde můžete nastavit pozici všech ikon v Docku, vlastnosti Clipu a vlastnosti všech pracovních ploch.


 Dock = {
  Applications = (
   {
    Command = xterm;
    Name = xterm.XTerm;
    AutoLaunch = No;
    Lock = No;
    Position = "0,5";
   },
   .
   .
PříkazPopis
Commandpříkaz který bude spuštěn
Namenázev aplikace
AutoLaunchYES/NO aplikace může být spuštěna automaticky po startu WindowMakeru
LockYES/NO aplikace nebůže být odstraněna přesunutím z Docku
Positionpozice v docku (sloupec,řádek)
DropCommandPříkaz který dostane jako parametr objekt přesunutý do ikony pomocí Drag and Drop
PasteCommandKliknutím prostředního tlačítka myši je jako parametr vložen obsah schránky
Konfigurace Clipu může vypadat takto:
 Clip = {
  Command = "-";
  Name = Logo.WMClip;
  AutoLaunch = No;
  Lock = No;
  Forced = No;
  BuggyApplication = No;
  Position = "0,0";
  DropCommand = "wmsetbg -u -t %d";
 };
 Workspaces = (
  {
   Name = Main;
   Clip = {
    Applications = (
     {
      Command = "wterm -tr -sh -sb -st -wm";
      Name = wterm.XTerm;
      AutoLaunch = No;
      Lock = No;
      Forced = No;
      BuggyApplication = No;
      Position = "1,0";
      Omnipresent = No;
      DropCommand = "wterm %d";
     }
    );
    Lowered = Yes;
    Collapsed = No;
    AutoCollapse = No;
    AutoRaiseLower = No;
    AutoAttractIcons = No;
   };
  },
  {
   Name = "Workspace 2";
   Clip = {
    Applications = ();
    Lowered = Yes;
    Collapsed = No;
    AutoCollapse = No;
    AutoRaiseLower = No;
    AutoAttractIcons = No;
   };
  },
NázevPopis
NameNázev pracovní plochy
ClipZačátek definice Clipu pro příslušnou pracovní plochu
Omnipresent[YES/NO] Ikony budou zobrazeny na všech plochách
Lowered[YES/NO] Přesunut do pozadí
Collapsed[YES/NO] Všechny ikony v docku Clipu budou skryty, dvojklikem budou zobrazeny
AutoCollapse[YES/NO] Všechny ikony v docku Clipu budou skryty, přesunutím kruzoru myši nad Clip budou zobrazeny
AutoRaiseLower[YES/NO] Kliknutím na ikonu reprezentující okno schované pod jiným oknem, bude toto okno přeneseno do popředí
AutoAttractIcons[YES/NO] Ikony spuštěných programu budou přilepeny ke Clipu, jakmile dojde k ukončení programu budou ikony odstraněny

Autostart skript

Jestliže máte zapotřebí spouštět některé aplikace jako například DockApps, conky, nebo jiné ihned po startu WindowMakeru použijte soubor autostart, který se nachází v cestě:

~/GNUstep/Library/WindowMaker/autostart
Jeho obsah může vypadat například takto:
xcompmgr -c -C -t-5 -l-5 -r4.2 -o.95 &
wmcpuload &
wmmemload &
wmclockmon &
wmweather+ &
wmifinfo &
wmacpi &

Exitscript

Do tohoto skriptu můžete napsat akce, které mají být provedeny při ukončení Window Makeru. Standardně se skript nachází v cestě:

~/GNUstep/Library/WindowMaker/exitscriptPokračování příště...

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze