LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Window Maker - utility, dockapps a nastavení vzhledu

V posledním díle probereme některé utility dodávané spolu s Window Makerem, několik vybraných DockApps, která Vám mohou zpříjemnit práci a detailní nastaveni vzhledu včetně tvorby vlastního grafického tématu.

28.2.2012 00:00 | David Adamczyk | Články autora | přečteno 8382×

Utility pro Window Maker

wmagnify

Slouží pro zvětšení části obrazovky v novém okně (podobně jako utilita xmag). Je možno přepínat zvětšení pomocí kláves 1 až 9, klávesa f a space slouží pro zastavení vybrané zvětšené části obrazovky, n pro vytvoření nového okna a m pro zobrazení speciálního kurzoru, který zobrazuje zaměření. Při spuštění může být rovněž zvolena výchozí hodnota zvetšení v intervalu 1 az 9, zpoždění při pohybu kurzorem nebo výběr displaye.
Program v terminálu spouštíte následovně:

    wmagnify [voloby]
   Parametry:
   -m faktor 
    Udává zvětšení, výchozí hodnota je 2.
   -r zpoždění
    Udává dobu (v milisekundách) po kterou obraz nebude snímán. Výchozí hodnota je 200.
   -display
    Umožní výběr displaye. 

wmsetbg

U této malé utility jistě oceníte množství parametrů pro nastavení pozadí pracovní plochy. Podporované formáty jsou XPM, PNG, jpeg, Tiff a raw PPM. Kromě obrázku ze souboru je možné pomocí parametru --back-color nastavit také barvu pozadí buď ve formátu rgb:RR/GG/BB nebo #RRGGBB. Pro konkrétní nastavení a popis parametrů navštivte manuálovou stránku programu. Základní parametry jsou následující:

    wmsetbg --back_color barva{ve formátu: "rgb:RR/GG/BB" nebo "#RRGGBB"}
    wmsetbg --{title/center/scale/maxscale} soubor   

wdwrite/wdread

Přidání klíče a hodnoty do konfiguračních souborů Window Makeru.

    wdwrite [OPTIONS] <domain> <option> <value>

Načtení klíče a hodnoty z konfiguračního souboru Window Makeru.

    wdread [OPTIONS] <domain> <option>

geticonset/seticons

geticonset vypíše na standardní výstup informace aktuální konfiguraci ikon ze souboru WMWindowAttributes. Utilita seticons dokáže tyto informace nastavovat.

getstyle/setstyle

Podobně jako předchozí dvojice utilit, getstyle dokáže získat aktuální nastavení grafického vzhledu a setstyle dokáže jednotlivá nastavení nastavovat. Jestliže si chcete uložit vlastní grafické téma použijete příkaz, který může vypadat například takto:

getstyle -p mojetheme
Nastavení budou uložena do adresáře s názvem mojetheme.themed ve kterém bude uložen jak soubor s konfigurací tak soubory s obrázky, které jsou aktuálně použity (textury, pozadí pracovní plochy).

convertfonts

konverze stylu s fonty

wkdemenu.pl

tvorba menu WindowMakeru pro uživatele prostředí KDE

wmgenmenu

generátor menu

wm-oldmenu2new

konverze starého formátu menu na nový formát

Užitečné DockApps

Jak již bylo řečeno v jednom z předchozích dílů, DockApps jsou speciální miniaplikace sloužíci převážně k monitorování vybraných zařízení, provádění příslušné akce (např. mountovaní) nebo informovaní uživatele (vytížení cpu, teplota, počasí a podobně). Dnes si popíšeme práci s některými vybranými DockApps, jejich instalaci, konfiguraci a zprovoznění. Výhodou je že tyto DockApps nepotřebují nutně pro svůj běh Window Maker ale jsou schopné běžet i v jiných window managerech, jako je například AfterStep nebo BalckBox.

WMCPULoad

Slouží ke grafickému a čislicovému zobrazení vytížení procesoru. Svým vzhledem připomíná LCD display včetně podsvíceni, které je možné zapnout nebo vypnout kliknutím myši přímo do DockApps. Toto podsvícení je užitečné v případě že chceme signalizovat překročení předem stanovené hranice pomocí alarmu. Pomocí parametrů při spouštění je možné nastavit jak hranici vytížení v procentech, na kterou má reagovat alarm, tak barvu podsvíceni. Instalace probíhá standardním způsobem, je možné využít předem připravený balíček ve Vaší distribuci, nebo zvolíte možnost kompilace ze zdrojových kódů. Pokud si vyberete druhou možnost, přečtěte si soubor INSTALL, který se nachází v adresáři se zdrojovými kódy. Může obsahovat pro Vás důležité informace, jako případné závislosti nebo způsob jakým tento program zkompilovat. Máme-li DockApp nainstalovánu můžeme přejít k prvnímu spuštění. Do terminálu napište příkaz:

wmcpuload &

Znak & (ampersand) uvedený za názvem spustitelného souboru znamená že aplikace bude spuštěna na pozadí. Protože každá slušná aplikace v operačních systémech typu Unix obsahuje také manualové stránky s nápovědou k danému programu, můžete využít zobrazení manuálové stránky této DockApp příkazem:
man wmcpuload

Tuto manuálovou stránku doporučuji prostudovat v případě že se rozhodnete použít některé speciální parametry, jako například nastavení alarmu, nebo barvy pozadí displaye. Toto můžete provést například takto:
wmcpuload -lc rgb:FF/33/66 -a 20

WMMemLoad

Název této DockApp napovídá, že slouží pro signalizaci využité paměti. Přesněji display, který DockApp zobrazuje je rozdělen na dvě části. Horní zobrazuje hodnotu využité paměti RAM a dolní swap. Stejně jako u předchozí DockApp můžeme nastavit jak barvu podsvícení, tak i hodnotu při které bude reagovat alarm zapnutím podsvíceni. Pro ostatní parametry, se kterými můžete tuto DockApp spouštět navštivte opět manuálovou stránku.

wmweather

Aktuálních informací o počasí není nikdy dost, nechcete-li být venku nepříjemně překvapeni rozhodně si nainstalujte DockApps, která Vás bude informovat o aktuálním stavu počasí. Po spuštění nás přivítá display zorazující nejnižší a nejvyšší teplotu, tlak, vlhkost a podobně. Při kliknutí do DockApp vyvoláme okno s podrobnějšími informacemi. Protože je nutné informace o počasí do DockApp nějakým způsobem dostat, navštivte web NOAA a vyhledejte oblast u které Vás zprávy o počasí zajímají. Získate WMO Index Number pro Vaši oblast, tento číselný kód poté předložíte aplikaci spolu s příslušným parametrem.

Spuštění s identifikátorem Vaší oblasti může vypadat například takto:
 wmweather -s LKMT -c 

wmweather+

metar-uri Rozšířená varianta předchozí DockApp. Kromě standardních informací o počasí dokáže informovat i o předpovědi a volitelně zobrazovat i radarovou mapu. Jako parametr místa kde se nacházíte můžete zadat i geografické souřadnice - zeměpisnou délku a šírku. Jestliže souřadnice nezadáte bude program předpokládat že se nacházíte na rovníku a přibližná pozice bude určena dle nastavení časového pásma ve vašem počítači. Dalším zajímavým parametrem může byt přiřazení externího programu pro zobrazení varování, standardně se používá utilita xless. Adresáře a soubory, které DockApp využívá jsou následující:

 $HOME/.wmweather+/ adresář vymezený pro uchovávání pracovních dat
 $HOME/.wmweather+/conf konfigurace uživatele
 /etc/wmweather+.conf standardní systémová konfigurace
 $HOME/.wmweather+/.dir-test je soubor vytvářený za účelem zjištění zda má DockApp práva zápisu do adresáře $HOME/.wmweather+/
  
Pro prostudování všech parametrů a zdrojů dat o počasí doporučuji prostudovat manuálovou stránku.

WMtemp

S touto DockApp budeme měřit teplotu. Ať už se jedná o teplotu uvnitř skříně vašeho počítače, nebo o teplotu procesoru. Obě hodnoty jsou zobrazovány na displayi této DockApp. Stejně jako v případě předchozích DockApp je možné nastavit jak barvu podsvícení displaye tak hodnotu, při které bude reagovat alarm zapnutím podsvícení.Mimo to si můžete nastavit, ze kterého čidla v počítači bude zobrazována hodnota na displayi. Pro správnou funkci této DockApp je potřeba mít funkcní lmsensors.

WMDiskMon

Monitorování využití místa na Vašem pevném disku je záslužnou činností, kterou můžete bezestarosti svěřit této sympatické DockApp.

wmdiskmon -p /dev/sda7 -p /dev/sda1 -p /dev/sda6 

WMIfInfo

Zobrazování informací o dostupných síťových připojeních ve Vašem počítači jako je IP adresa, MAC a další. Kliknutím do displaye DockApp přepínáte mezi rozhráním ETH0, WLAN0 atd.

wmifinfo & spustí samotnou dockapps v režimu LED displaye
wmifinfo -l & spustí s režimem LCD displaye
   

WMAcpi

Ocení zejména uživatelé notebooku. Tato DockApp umožňuje monitorování baterie, zobrazuje její nabití, předpověd jak dlouho bude počítač schopen na baterii fungovat a zda je napájen ze sítě nebo z baterie. Je možné také nastavit alarm, který reaguje na pokles nabití baterie pod stanovenou mez (v procentech), nebo rychlost vzorkování - udává časový interval, který definuje v jakém časovém intervalu budou měřeny parametry baterie.

wmacpi --critical 30 & 

WMClockMon

Nadstandardně vybavené hodiny.

 • Držením tlačítka Ctrl a kliknutím do pozadí displaye hodin přepínáte mezi lokálním časem a internetovým časem.
 • Držením tlačítka Ctrl a kliknutím prostředního tlačítka myši do pozadí displaye spustíte konfigurační nástroj.
 • Kliknutím prostředním tlačítkem myši do pozadí displaye změníte styl hodin.
 • Držením tlačítka Ctrl a kliknutím pravým tlačítkem myši do pozadí zobrazíte kalendář.
Výchozí konfigurační soubor se nachází ve vašem domovském adresáři ~/.wmclockmonrc pro detailnější informace navštivte manuálovou stránku programu wmclockmon. Pro práci s kalendářem hodin a TODO listem navštivte rovněž manuálovou stránku wmclockmon-cal.

Pro více DockApps můžete navštívit následující odkazy:

Úpravy a tvorba grafických témat

Pro úpravu a nastavení vzhledu jednotlivých prvků WindowMakeru můžete použít buď výše uvedene utility setstyle a getstyle nebo nastavení provést editací souboru s grafickým tématem v adresáři GNUstep/Library/WindowMaker/Themes, kde se nachází jak soubor s příslušným nastavením vzhledu jednotlivých prvků WindowMakeru, tak i grafické soubory jako textury nebo pozadí pracovní plochy. Nebo v adresáři GNUstep/Library/WindowMaker/Styles, kde se nachází pouze konfigurační soubor s nastavením vzhledu jednotlivých prvků WindowMakeru. Pokud se nechcete zabývat konfigurací jednotlivých položek v textovém souboru a dávate přednost práci v GUI můžete použít známou utilitu WPrefs nebo WMakerConf, která je uvedena níže.
Pro popis vzhledu jsou použity textury. Textura je definována jako pole, kde první prvek údává vzhled a druhý barvu.
VzhledNáhledZápis
solid MenuTitleBack = (solid, "#0000ff");
mvgradient MenuTitleBack = (mvgradient, "#0000ff", "#0091ff", "#444444");
mhgradient MenuTitleBack = (mhgradient, "#0000ff", "#0091ff", "#444444");
mdgradient MenuTitleBack = (mdgradient, "#0000ff", "#0091ff", "#444444");
vgradient MenuTitleBack = (vgradient, "#0a4cfe", "#000000");
hgradient MenuTitleBack = (hgradient, "#0a4cfe", "#000000");
dgradient MenuTitleBack = (dgradient, "#0a4cfe", "#000000");
tvgradient MenuTitleBack = ( tvgradient, "/home/david/pattern-07.jpg", 134, "#0a4cfe", "#000000" );
thgradient MenuTitleBack = ( thgradient, "/home/david/pattern-07.jpg", 134, "#0a4cfe", "#000000" );
tdgradient MenuTitleBack = ( tdgradient, "/home/david/pattern-07.jpg", 134, "#0a4cfe", "#000000" );
tpixmap MenuTitleBack = (tpixmap, "/home/david/pattern-07.jpg", "#0000ff");
VolbaHodnotaPopis
*NewStyleboolean (výchozí: NO)Tlačítka Titlebaru je možné nastavít pro vzhled klasického NeXTSTEPU nebo pro novější vzhled.
WidgetColor(solid, color) (výchozí: (solid, grey))Barva tlačítek v titlebaru, používá se jestliže je aktivní původní styl tlačítek (NewStyle=No);
WorkspaceBacktexture nebo none (výchozí: none)Textura použitá pro pozadí pracovní plochy.
IconBacktexture (výchozí: (solid, grey))Textura pozadí ikon a miniwindow.
FTitleBacktexture (výchozí: (solid, black))Textura titlebaru zaměřeného okna.
PTitleBacktexture (výchozí: (solid, "#616161"))Textura pro rodičovské okno, které ztratilo fokus (zaměření) vinou nově otevřeného okna, na které byl fokus přenesen.
UTitleBacktexture (výchozí: (solid, gray))Textura titlebaru nezaměřeného okna.
MenuTitleBacktexture (výchozí: (solid, black))Textura menu titlebaru.
MenuTextBacktexture (výchozí: (solid, gray))Textura písma jednotlivých položek v menu.
FTitleColorcolor (výchozí: white)Barva textu titlebaru zaměřeného okna.
PTitleColorcolor (výchozí: white)Barva textu v Titlebaru pro rodičovské okno, které ztratilo fokus (zaměření) vinou nově otevřeného okna, na které byl fokus přenesen.
UTitleColorcolor (výchozí: black)Barva textu titlebaru nezaměřeného okna.
MenuTitleColorcolor (výchozí: white)Barva textu v menu titlebaru.
MenuTextColorcolor (výchozí: black)Barva textu jednotlivých položek
HighlightColorcolor (výchozí: white)Barva pro "vysvícenou" položku v menu.
HighlightTextColorcolor (výchozí: black)Barva textu pro "vysvícenou" položku v menu.
MenuDisabledColorcolor (výchozí: "#616161")Barva položek v menu, která nejsou aktivní.
ClipTitleColorcolor (výchozí: black)Barva textu pro Clip.
CClipTitleColorcolor (výchozí: "#454045")Barva textu pro zhroucený Clip.
WindowTitleFontfont (výchozí: Helvetica bold 12)Font použitý pro text v titlebaru.
MenuTitleFontfont (výchozí: Helvetica bold 12)Font použitý pro text titulku v menu.
MenuTextFontfont (výchozí: Helvetica medium 12)Font použitý pro text jednotlivých položek v menu.
MenuStyleflat/singletextureGrafický motiv oddělující jednotlivé položky menu.
IconTitleFontfont (výchozí: Helvetica medium 8)Font v miniwindow.
ClipTitleFontfont (výchozí: Helvetica bold 10)Font pro text v Clipu
Displayfontfont (výchozí: Helvetica medium 12)Font použitý při operacích s okny (např. při změně velikosti)
TitleJustifycenter, left, or right (výchozí: center)Zarovnání textu v titlebaru (střed, doleva, doprava).
Hotová grafická témata naleznete na následujících webech:

WMakerConf

WMakerConf je utilita sloužící pro kompletní nastavení WindowMakeru podobně jako WMPrefs, který je spolu s WindowMakerem standardně dodáván. Je k dispozici jako balíček ve vetšině distribucí, případně si jej můžete zkompilovat ze zdrojových kódů, které jsou ke stažení například na oficiálních stránkách. Při prvním spuštění je ve Vašem domovském adresáři vytvořen skrytý adresář s názvem .wmakerconf, zde jsou uchovávány vygenerované náhledy grafických témat.

Samotná konfigurace WindowMakeru s utilitou WMakerConf je velmi intuitivní. Na levé straně naleznete posuvné vertikální menu s jednotlivými kategoriemi jako například konfigurace vzhledu, menu, klávesových zkratek apod. V pravo jsou již konkrétní parametry připravené ke konfiguraci v podobě zaškrtávácího pole, roletových menu a jiných prvků. Při spuštění WMakerConf je automaticky vytvořena kopie konfiguračních souboru s názvem WindowMaker.bak a WMRootmenu.bak. V horní části naleznete několik ikon, díky kterým můžete ukončit WMakerConf, uložit aktuální nastavení, otevřít nápovědu nebo přejít na oficiální stránky utility WmakerConf (v době psaní tohoto článku nebylo otevření oficiálních stránek funkční, protože se program odkazuje na nesprávnou adresu http://freecode.com/wmakerconf, stejně tak se odkazuje v hlavním menu s názvem "Themes" na několik webů, které byly již dávno zrušeny). Podrobnější popis jak pracovat s tímto programem naleznete v nápovědě.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze