LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> PHP (40) - PHP a vkládání záznamů do databází

Z databází pochopitelně budeme data jednak vybírat, a jednak je do ní musíme nějak dostat. Dnes si ukážeme, jak vkládat data do MySQL. A vytvoříme si knihu hostů.

20.8.2004 15:00 | Petr Zajíc | Články autora | přečteno 120643×

Trocha SQL

V MySQL slouží ke vkládání do tabulky příkaz INSERT. Jeho typická syntaxe je:

INSERT INTO [název tabulky] (sloupec, ...) VALUES (hodnota, ...)

To platí v případě, že data do tabulky vkládáme z kódu a přidá to jeden řádek. Data ovšem můžeme vkládat rovněž z jiné tabulky. Pak je syntaxe následující:

INSERT INTO [název tabulky] (sloupec, ...) SELECT ...

a dodejme, že tato syntaxe může vložit obecně nula až mnoho řádků. Tabulka, do které vkládáme, musí v databázi již existovat. Pokud by neexistovala, měli bychom ji nejprve vytvořit příkazem CREATE TABLE. Příkaz INSERT patří mezi tzv. manipulační příkazy jazyka SQL. To znamená, že po jeho použití se data v databázi mohou změnit. Což se po SELECT nikdy nestane, SELECT je tedy naproti tomu výběrový příkaz.

Při použití příkazu INSERT si musíme v praxi dát pozor na několik obecných zásad:

  • Vkládaná data by se měla, pokud je to možné, nějak odkontrolovat ještě předtím, než je pošleme databázi. Například můžeme kontrolovat jejich velikost a podobně.
  • Zejména pro skripty na internetu platí, že by měla existovat nějaká možnost nechat si zobrazit data předtím, než je vložíme. Všimněte si, že přesně takhle to funguje například v diskusích k článkům tady na linuxsoftu.
  • Uživatel by měl být nějak informován o tom, že se operace podařila.

Uvědomte si rovněž, že selhání příkazů měnících data může mít horší následky než selhání výběrových dotazů. Pokud by například selhal příkaz ukládající do databáze čas Vašeho příchodu do práce, může to být daleko horší než selhání dotazu, který zobrazuje Vaše přesčasy.

Poznámka pro workoholiky: Vás se to netýká.

Insert pomocí PHP

Jak jste asi čekali, v PHP se přidávací dotazy rovněž realizují pomocí funkce mysql_query. V případě manipulačních dotazů vrací funkce mysql_query TRUE pokud se povedla, v ostatních případech vrací FALSE. Funkce mysql_query tedy nijak nevrací počet vložených záznamů. Ten můžeme zjistit pomocí jiné funkce, a sice mysql_affected_rows. Ta funguje tak, že vrátí počet vložených (změněných, odstraněných) řádků ovlivněných posledním manipulačním dotazem. Pokud poslední manipulační dotaz selhal, vrací -1.

Jako příklad si můžeme vytvořit jednoduchou knihu hostů. Bude to založeno na třech vzájemně provázaných skriptech, přičemž

  • jeden skript bude zajišťovat zobrazování záznamů pomocí příkazu SELECT.
  • druhý skript tu bude proto, aby zobrazil formulář pro vložení záznamu a data nám před vložením zkontroloval.
  • třetí skript provede vlastní "databázovou" práci.

Tabulka obsahující zapsané texty bude velmi jednoduchá. Bude obsahovat jeden sloupec pro zápis vzkazu a druhý sloupec, v němž bude uložen čas zápisu. Vytvoříme ji následujícím příkazem CREATE TABLE:

CREATE TABLE `kniha_hostu` (
`cas` INT NOT NULL ,
`vzkaz` VARCHAR( 255 ) NOT NULL);

Sluší se podotknout, že datový typ int budeme používat pro uložení data záznamu ve formátu unixového časového razítka. To je počet vteřin, který uplynul od 1.1.1970. Tím pádem se úplně vyhneme použití databázových datových typů pro uložení datumů a časů.

Skript pro výběr a zobrazení záznamů
To je vlastně skript, který jsme již dříve použili v příkladu o stránkování. Jedná se pouze o výběr záznamů a jejich zobrazení:

<h1>Naše kniha hostů</h1>
<p><a href="40_insert.php">Vložit nový záznam do knihy hostů</a></p>
<?
  define
("ROWS", 10);
  
// zde je include souboru s konstantami
  
mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD);
  
mysql_select_db(SQL_DBNAME);
  
// stránkování ...
  
$vysledek=mysql_query("select * from kniha_hostu order by cas desc");    
  while (
$zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek))
  {
    echo
"<p>".date("j.n.Y G:i:s", ($zaznam["cas"]))."<BR>\n";
    echo
$zaznam["vzkaz"]."</p>\n";
  }
?>

Ukázat celý skript

Tady stojí za zmínku pouze to, že náš příkaz SELECT je tak protřelý, že umí seřadit záznamy podle doby zadání, a to sestupně.

Skript pro zadání a kontrolu dat
To je složitější záležitost a zobrazím Vám pro lepší pochopení celý skript:

<?
  $BudemeZobrazovat
=true;
  if (
$_POST["odeslano"])
  {
    if (
strlen($_POST["vzkaz"])==0 || strlen($_POST["vzkaz"])>255)
    {
      echo
"Vzkaz by měl mít mezi 1 - 255 znaků";
    }
    else
    {
      
$BudemeZobrazovat=false;
      
?>
      <h1>Náhled vzkazu před uložením</h1>
      <div style="background : Silver;">
      <?echo nl2br($_POST["vzkaz"])?>
      </div>
      <form method="post" action="<?echo $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
        <input type="hidden" name="vzkaz" value="<?echo $_POST["vzkaz"]?>">
        <input type="Submit" name="zpet" value="<< Zpět">
      </form>
      <form method="post" action="40_modify.php">
        <input type="hidden" name="vzkaz" value="<?echo $_POST["vzkaz"]?>">
        <input type="Submit" name="Uložit" value="Uložit >>">
      </form>
      <?
    
}
  }
if (
$BudemeZobrazovat):?>
  <h1>Vložení vzkazu</h1>
  <form method="post" action="<?echo $_SERVER["PHP_SELF"]?>">
    Váš vzkaz:<br><textarea rows="6" name="vzkaz" cols="40"><?echo $_POST["vzkaz"]?></textarea><br>
    <input type="hidden" name="odeslano" value="true">
    <input type="Submit" name="odeslat" value=">> Náhled">
  </form>

<?endif;?>

Celý skript obsahuje tři formuláře. Proč tolik? Spodní formulář je "klasický" formulář pro zadání vzkazu. Ten je po odeslání zkontrolován s tím, že pokud je vzkaz příliš krátký nebo příliš dlouhý, je to vráceno uživateli k opravení.

Druhý formulář se opět odkazuje na stejnou stránku a je tu proto, aby si uživatel mohl text ke vložení vizuálně odkontrolovat předtím, než jej odešle. Může si třeba všimnout nějaké pravopisné chyby a podobně. Protože nic uživateli nebrání zadat mimo jiné i řádkování, obsahuje skript formátovací příkaz nl2br, který text "rozhodí" do řádků.

A konečně třetí formulář odesílá data skriptu 40_modify.php, jež provede samotné vložení řádku do databáze.

Skript pro vložení záznamu do databáze
je relativně jednoduchý:

<?
  
// zde je include souboru s konstantami
  
mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD);
  
mysql_select_db(SQL_DBNAME);
  
$vysledek=mysql_query("insert into kniha_hostu (cas, vzkaz) values (".time().",'".$_POST["vzkaz"]."')");
  
$path=SubStr($SCRIPT_NAME, 0, StrRPos($SCRIPT_NAME,"/"))."/40_select.php";
  
Header("Location: http://".$_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$path);  
?>

Všimněme si dvou věcí: Za prvé toho, že příkaz insert obsahuje výsledek funkce time. Ta vrátí unixové časové razítko jakožto celé číslo, což je přesně to, co potřebujeme. Za druhé - ihned po vložení řádku se přesouváme na jiný skript! To je důležité ze dvou podstatných důvodů:

  • Psychologický důvod - Uživatel by rád viděl, že je záznam skutečně vložen. V našem případě jej tedy přesměrujeme na stránku, která mu jeho záznam zobrazí (bude nejspíš první nahoře, protože řadíme sestupně podle data a času vložení)
  • Technický důvod - kdybychom zůstali na stránce pro vložení záznamu a uživatel by obnovil stránku v prohlížeči, uložil by se záznam dvakrát. Podobný efekt by mělo procházení historie dokumentů. Takhle se do historie uloží pouze návštěva stránky s formulářem.

A ještě poznámka: Při korektuře seriálu jsem si všiml, že spousta uživatelů vkládá do knihy návštěv HTML kód. Soubory byly upraveny tak, aby se takový kód ignoroval.

Závěr

Celou sadu skriptů si můžete vyzkoušet. Jelikož byl příklad trochu rozsáhlý, je nejdůležitější pochopit, jak spolu skripty pro výběr, zadání a akci vzájemně souvisejí.

Pozn.: Protože už tak je to relativně složité, v příkladech jsem se prakticky vůbec nezabýval nějakým formátováním výstupu. V praxi by se to pochopitelně pro reálný provoz muselo trochu učesat.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Header - location 21.8.2004 11:25 Petr Zajíc
L Re: Header - location 3.10.2008 23:22 Petr Stodůlka
xhtml a php 22.8.2004 03:32 Pavel Bařina
|- Re: xhtml a php 22.8.2004 09:28 Pavel Kácha
L Re: xhtml a php 22.8.2004 12:48 Jan Houštěk
  |- Re: xhtml a php 22.8.2004 13:44 Pavel Bařina
  |- Re: xhtml a php 22.8.2004 22:43 Petr Zajíc
  L Re: xhtml a php 26.8.2004 22:50 Michal Kubeček
    L Re: xhtml a php 4.10.2008 08:12 Jakub 'NOclipus' Lédl
Há?ky a ?árky v MySQL 23.10.2005 16:50 Jan Šmucr
tabulka v databázi 28.7.2006 22:22 spageta
|- Re: tabulka v databázi 28.7.2006 23:09 Ondřej Čečák
L Re: tabulka v databázi 29.7.2006 20:56 Petr Zajíc
Polozka \\ 12.3.2007 21:17 Michal Bůžek
L Re: Polozka \\\\ 12.3.2007 21:50 Michal Bůžek
duplicitní vložení 5.1.2008 15:08 slune
Smajlíci 27.2.2008 21:04 hynek jj
Kniha hostů a uvozovky. 6.1.2009 18:10 Pavel Zvěřina
L Re: Kniha hostů a uvozovky. 30.1.2009 21:42 Petr Stodůlka
  L Re: Kniha hostů a uvozovky. 1.2.2009 22:31 Pavel Zvěřina
    L Re: Kniha hostů a uvozovky. 27.2.2010 14:56 Jan Quagmire
Není tam bezpečnostní díra? 30.4.2011 15:08 Patrick "Kusoš" Kusebauch
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze