LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Gimp - ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ (20.) - Filtry

V nabídce filtry nalezneme mnoho druhů efektů, které lze použít přímo na fotografii nebo na kreslený obrázek nebo na vrstvu vyplněnou nějakou barvou. Jak který filtr vypadá vám ukáže tento díl.

7.12.2004 06:00 | Yippee | Články autora | přečteno 53656×

Vybraný filtr můžete použít buď na vybranou oblast nebo na vrstvu. Dále je důležité vybrat správný filtr a také parametry příslušného filtru. Pokud se podíváte do menu Filtry, uvidíte zde volbu: Opakovat poslední, kterou můžete využít při opětovné aplikaci předchozího filtru s vámi nastavenými parametry a volbu Znovu zobrazit poslední, která vám zobrazí dialogové okno příslušející k poslednímu použitému filtru. Po přenastavení hodnot můžete filtr znovu použít.

Některé filtry fotografii nebo obrázek poruší, a místo toho se do vrstvy vykreslí příslušný vzorek. Proto vždy při použití filtru pracujte s kopií vrstvy.

Rozostření

Pomocí této sady filtrů můžete různě rozostřit (resp. rozmazat) obrázek. Ostré hrany na obrázku již nebudou ostré.

Dlaždicovatelné rozostření

Dlaždicovatelné rozostření může být použito k rozostření švů u pozadí obrázku (pozadí obrázku musí být vydlážděné nějakou texturou). U tohoto filtru je možné nastavit poloměr rozmazání, vybrat si, zda chceme rozmazat horizontální či vertikální švy, a algoritmus rozmazání.

Gaussovo rozostření (IIR)

Rozostří obrázek, hodí se spíše pro fotografie, které obsahují více detailů, více kontrastu a obsahující hladké barevné přechody. Tento filtr pracuje s každým bodem aktivní vrstvy nebo výběru, u bodu nastaví průměrnou hodnotu z hodnot všech bodů z dané oblasti. Velikost oblasti definujeme jejím poloměrem. Platí zde, čím vyšší hodnotu nastavíte, tím bude obrázek více rozmazaný. Dále je možné nastavit, zda chcete rozmazat obrázek vodorovně, svisle nebo oběma směry.

Gaussovo rozostření (IIR) | před aplikací filtru
Gaussovo rozostření (IIR) | po aplikaci filtru | nastavení filtru: rozostření oběma směry = 2 Gaussovo rozostření (IIR) | po aplikaci filtru | nastavení filtru: vodorovné rozostření = 6, svisle = 1 tzn. žádné
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (rozostření oběma směry = 2); Obrázek po aplikaci filtru (vodorovné rozostření = 6, svisle = 1 tzn. žádné)

Gaussovo rozostření (RLE)

Rozostří obrázek, hodí se pro obrázky, které obsahují velké jednobarevné plochy, nesouvislé přechody čili pro kreslené obrázky, a ne pro fotografie. Tento filtr pracuje s každým bodem aktivní vrstvy nebo výběru, u bodu nastaví průměrnou hodnotu z hodnot všech bodů z dané oblasti. Velikost oblasti definujeme jejím poloměrem. Platí zde, čím vyšší hodnotu nastavíte, tím bude obrázek více rozmazaný. Dále je možné nastavit, zda chcete rozmazat obrázek vodorovně, svisle nebo oběma směry.

Gaussovo rozostření (RLE) | před aplikací filtru Gaussovo rozostření (RLE) | po aplikaci filtru | nastavení filtru: rozostreni obema smery = 3
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (rozostření oběma směry = 3)

Pixelizovat

Filtr změní obrázek, tak jako kdybyste hodně zvětšili obrázek s malým rozlišením. Velikost ovlivníte hodnotou nastavenou jako šířka pixelu. Někdy tento filtr můžete vidět v pohybu, a to například v televizi, když je natočen rozhovor s někým, kdo nechce, aby byl jeho obličej poznat. Pokud chcete rozmazat pouze část obrázku, je nutné mít tuto část vybranou.

Pixelizovat | po aplikaci filtru
Obrázek po aplikaci filtru

Rozmáznout pohybem

Filtr navozuje pocit jako kdybyste fotili objekt v pohybu, nebo i objekt se sám pohyboval. Najdete zde celkem tři režimy: lineární, radiální, přibližování. U parametru délka definujete jak moc bude objekt nebo obraz rozmáznutý, resp. jakou rychlostí se objekt řítil. Úhlem definujete směr pohybu.

Rozmáznout pohybem | před aplikací filtru Rozmáznout pohybem | po aplikaci filtru | nastavení filtru: radiální, úhel = 3
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (radiální, úhel = 3)

Rozostření

Jednoduchý filtr pro rozostření, v kterém definujete kolikrát se bude filtr aplikovat tzn. počet kroků opakování. Čím jich je více, tím je obrázek více rozmazaný. Další volbou je možnost nastavení množství bodů, které se rozmáznou, toto množství se udává v procentech. Při použití tohoto filtru získáte obdobný snímek jako když nezaostříte fotoaparát při focení.

Rozostření | před aplikací filtru
Rozostření | po aplikaci filtru | nastavení filtru: opakování = 2 Rozostření | po aplikaci filtru | nastavení filtru: opakování = 6
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (opakování = 2); Obrázek po aplikaci filtru (opakování = 6)

Selektivní Gaussovo rozostření

Mocný nástroj pro rozostření, který se ovšem snaží zachovat hrany objektů na fotografii. Lze ho použít pro odstranění zrnitosti fotografie. Důležitá hodnota je zde delta, pomocí které nastavíte barevnou hranici, která bude považována za ostrou.

Selektivní Gaussovo rozostření | před aplikací filtru Selektivní Gaussovo rozostření | po aplikaci filtru | nastavení filtru: poloměr rozostření = 4, maximální delta = 20
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (poloměr rozostření = 4, maximální delta = 20)

Barvy

Tato sada filtrů je určená k práci s barevnými informacemi obrázků.

Mapa

Tato podsada obsahuje filtry schopné měnit barvy v obrázku.

Mapování barevného přechodu

Filtrem můžete přemapovat barevný přechod obrázku. V dialogovém okně si určujete dvě zdrojové a cílové barvy.

Mapování barevného přechodu | před aplikací filtru Mapování barevného přechodu | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Mimozemské mapování

Na každou složku barevného kanálu u režimu RGB můžete aplikovat jednu z goniometrických funkcí. Ihned můžete vidět výsledek v náhledu. Při aplikaci funkce sinus se potlačí nízké hodnoty příslušné barvy v obrázku, funkce cosinus je opak této funkce. Výběr volby Nic neprovede nic s kanálem příslušné barvy.

Mimozemské mapování | před aplikací filtru Mimozemské mapování | po aplikaci filtru | nastavení filtru: základní nastavení
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (základní nastavení)

Mimozemské mapování2

Umožňuje upravovat hodnoty HSV (Hue, Saturation, Value) a RGB. Pomocí goniometrických funkcí. Tento filtr nabízí více možností než předcházející.

Mimozemské mapování2 | před aplikací filtru Mimozemské mapování2 | po aplikaci filtru | nastavení filtru: základní nastavení
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (základní nastavení)

Nastavit popředí-pozadí

Přemapuje barevné ladění obrázku do aktuálních barev popředí a pozadí.

Nastavit popředí-pozadí | před aplikací filtru Nastavit popředí-pozadí | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Vzor vybarvení

Lze například použít jinou barevnou informaci z jiné vrstvy, nebo z gradientu vytvořeného z barev popředí a pozadí.

Vzor vybarvení | před aplikací filtru Vzor vybarvení | po aplikaci filtru | nastavení filtru: základní nastavení
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (základní nastavení)

Z přechodu

Filtr zamění barevný tón obrázku za tónování v barvách vámi vybraného přechodu.

Z přechodu | před aplikací filtru Z přechodu | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Zaměnit barvy

Slouží k přemapování nějaké barvy v obrázku. Při přemapování je možné nastavit i toleranci výběru dané barvy.

Zaměnit barvy | před aplikací filtru Zaměnit barvy | po aplikaci filtru | nastavení filtru: tolerance jednotlivých RGB kanálů = 0,055
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (tolerance jednotlivých RGB kanálů = 0,055)

Rotace barevné mapy

Slouží k přemapování barevné složky obrázku do jiné. Definujete zdroj a cíl barvy.

Rotace barevné mapy | před aplikací filtru
Rotace barevné mapy | po aplikaci filtru | rotace hnědé Rotace barevné mapy | po aplikaci filtru | rotace zelené
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (rotace hnědé); Obrázek po aplikaci filtru (rotace zelené)

Analýza barevné krychle

Tento filtr nijak nemění barevné podání obrázku, jen analizuje rozložení barev v jednotlivých kanálech spolu s dalšími informacemi je zobrazí v dialogovém okně.

Analýza barevné krychle | před aplikací filtru Analýza barevné krychle | dialogové okno s výsledky
Obrázek před aplikací filtru; Dialogové okno s výsledky

Barva do alfy

Udělá z určené barvy průhlednou. Aby filtr fungoval správně musíte mít u vrstvy v obrázku vložený alfa kanál.

Barva do alfy | před aplikací filtru Barva do alfy | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Částečné zploštění

Filtr je aktivní jen v případě obrázku s alfa kanálem. Tento filtr vám pomůže, pokud chcete vytvořit vyhlazený (anti-aliasing) indexovaný obrázek s průhledností, třeba logo na web stránku. Jelikož GIF formát umožňuje ukládat průhlednost v hodnotách 0 a 250 (tedy průhledný a neprůhledný), a do alfa kanálu je možné ukládat víceúrovňovou průhlednost (průhlednost v hodnotách 0-255). Tento filtr převede víceúrovňovou průhlednost na průhlednost GIF formátu.

Částečné zploštění | před aplikací filtru Částečné zploštění | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Dekompozice

Pomocí tohoto filtru můžeme získat jednotlivé kanály příslušného barevného režimu v odstínech šedi. Standardně se jednotlivé barevné kanály ukládájí do samostatných vrstev.

Dekompozice | před aplikací filtru Dekompozice | po aplikaci filtru | nastavení filtru: RGB
Dekompozice | po aplikaci filtru | modrá Dekompozice | po aplikaci filtru | zelená Dekompozice | po aplikaci filtru | červená
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (RGB); Obrázky jednotlivých kanálů

Kompozice

Je opačný filtr k dekompozici. Tento filtr je schopný vytvořit barevný obrázek z rozloženého obrázku (pomocí filtru dekompozice).

Kompozice | před aplikací filtru Kompozice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Invertovat hodnoty

Invertuje barevné hodnoty v obrázku.

Invertovat hodnoty | před aplikací filtru Invertovat hodnoty | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Kolorovat

Pomocí tohoto filtrů můžete tónovat fotografii do různého barevného odstínu. Buď můžete použít jednu z osmi základních barev, nebo si sami můžete barvu namíchat, stačí kliknout vpravo nahoru do barevné ikonky.

Kolorovat | před aplikací filtru Kolorovat | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Mixér kanálů

Filtr umožňuje smíchat jednotlivé barevné kanály, a tím vytvořit jinak barevný výsledný obrázek.

Mixér kanálů | před aplikací filtru Mixér kanálů | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Nejvyšší RGB

Filtr posouvá v obrázku kanály. Simuluje tím efekt špatně nastavených barev u tiskárny.

Nejvyšší RGB | před aplikací filtru Nejvyšší RGB | po aplikaci filtru  | nastavení filtru: podržet nejvyšší kanály
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (podržet nejvyšší kanály)

Plynulá paleta

Tento filtr vytvoří barevné proužky z barev obsažených v obrázku.

Plynulá paleta | před aplikací filtru Plynulá paleta | po aplikaci filtru  | nastavení filtru: výška = 64, šířka = 256, hloubka hledání = 50
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (výška = 64, šířka = 256, hloubka hledání = 50)

Průměr okraje

Vygeneruje barvu (popředí), která je výsledkem matematického průměru aktuálních barev nacházejících se v obrázku. Hodí se například, pokud chcete zvolit barvu pozadí na vaše www stránky. Atributem velikost vědra určujete, kolik barev bude při výběru průměrováno.

Průměr okraje | před aplikací filtru Průměr okraje | po aplikaci filtru  | nastavení filtru: šířka okraje = 3, velikost vědra = 16
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (šířka okraje = 3, velikost vědra = 16)

Videosnímek

Tento filtr umí upravit pixely, které by bylo problematické zobrazit na PAL či NTSC televizi.

Sada filtrů

Mocný nástroj pro další barevné tónování celého obrazu nebo jen výběru. Můžete zde změnit odstín, jas, sytost a vybrat, zda chcete ovlivňovat stíny, střední tóny či světla.

Sada filtrů | před aplikací filtru Sada filtrů | dialogová okna filtru Sada filtrů | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Dialogová okna filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Šum

Tato skupina filtrů umožňuje přidat do obrázků šum.

Roztřepení

Náhodně vybrané pixely v obrázku nahradí sousednímy pixely.

Roztřepení | před aplikací filtru Roztřepení | dialogová okna filtru | nastavení filtru: náhodnost = 100%, opakování = 50
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (náhodnost = 100%, opakování = 50)

Rozprostření

Tento filtr přesune náhodně vybraný pixel v uživatelem definované oblasti.

Rozprostření | před aplikací filtru Rozprostření | dialogová okna filtru | nastavení filtru: vodorovně =25, svisle = 25
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (vodorovně =25, svisle = 25)

Roztřepení HSV

Filtr vytvářející šum pomocí HSV (Odstín, Sytost, Jas).

Roztřepení HSV | před aplikací filtru Roztřepení HSV | dialogová okna filtru | nastavení filtru: zadržení = 2, odstín = 105, sytost = 123, jas = 71
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (zadržení = 2, odstín = 105, sytost = 123, jas = 71)

Posuny

Tento filtr vybere nejvyší hodnotu ze třech náhodně vybraných sousedních pixelů, a tu poté naství u všech vztažných bodů.

Výpadky

U náhodnéhoho pixelu změní náhodně barvu.

Výpadky | před aplikací filtru Výpadky | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Zašumění

Tento filtr u náhodně vybraných pixelů v aktivní vrstvě nebo výběru zvýší barvu jednoho nebo více kanálů.

Detekce hran

U této sady filtrů Gimp hledá hranice mezi barevnými oblastmi obrázku.

Hrany

Vytváří spíše tmavý obrázek se světlými obrysy hran. Míra definuje tloušťku hran.

Hrany | před aplikací filtru Hrany | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Laplace

Vytváří tmavý obraz s tenkou bílou konturou.

Laplace | před aplikací filtru Laplace | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Sobel

Vytváří podobný obrázek jako filtr Laplace s tím rozdílem, že obrázek neobsahuje ostré hrany, ale spíše oblejší. Pokud zvolíte, že chcete filtr aplikovat pouze svisle nebo vodorovně, dostanete úplně jiný výsledek, a sice obrázek bude celý šedý, a na něm budou vystouplé šedé (svislé/vodorovné) hrany, tvořící obrázek.

Sobel | před aplikací filtru Sobel | po aplikaci filtru | nastvení filtru: vodorovně i svisle
Sobel | po aplikaci filtru | nastvení filtru: vodorovně Sobel | po aplikaci filtru | nastvení filtru: svisle
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (vodorovně i svisle); Obrázek po aplikaci filtru (vodorovně); Obrázek po aplikaci filtru (svisle)

Vylepšení

Tato skupina filtrů je schopna vylepšit obrázek (zostřit, ostranit šum atd.).

Doostřit

Vhodný pro doostřování rozmazané fotografie. Obraz bude ostřejší.

Doostřit | před aplikací filtru Doostřit | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Maskovat rozostření

S tímto filtrem dosáhnete lepších výsledků než v předešlém, poněvadž po aplikaci filtru doostřit je navíc použita maska, aby nebyla ostrost tak vidět.

Maskovat rozostření | před aplikací filtru Maskovat rozostření | po aplikaci filtru | nastavení filtru: poloměr = 5, míra = 0,5, práh = 20
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (poloměr = 5, míra = 0,5, práh = 20)

NL filtr

NL filtr poskytuje možnost vyhlazení hran, zostření obrazu pracuje jen s celým obrázkem ne jen s aktivním výběrem. Tento filtr byl převzat z programu pnmnlfilt.

Odstranit proklad

Tento filtr odstraní z obrázku prokládání, které se objeví při snímání screenshotů z televize.

Odstranit proklad | před aplikací filtru Odstranit proklad | po aplikaci filtru | nastavení filtru: zachovat sudá pole
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (zachovat sudá pole)

Odstranit pruhy

Filtr se pokouší odstranit vertikální pruhy z fotografie, které mohou vzniknout při nekvalitním skenování.

Odstranit pruhy | před aplikací filtru Odstranit pruhy | po aplikaci filtru | nastavení filtru: šířka = 7
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (šířka = 7)

Vyčistit

Filtr odstraňuje malé nečistoty z obrázku (prach a škrábance) a také odstraňuje moiré efek vzniklý skenováním z lesklé předlohy (časopis atd.).

Vyčistit | před aplikací filtru Vyčistit | po aplikaci filtru | nastavení filtru: adaptivní, poloměr = 1, úroveň černé = 2, úroveň bílé = 256
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (adaptivní, poloměr = 1, úroveň černé = 2, úroveň bílé = 256)

Obecné

Tato sada fitrů modifikuje světlé/tmavé části obrázků.

Dilatace

Tento filtr rozšiřuje a vylepšuje tmavou část aktivní vrstvy nebo výběru. Pokud aplikujeme filtr na obrázek s tmavým pozadím vznikne, hodně tmavé popředí.

Dilatac | před aplikací filtru Dilatac | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Eroze

Tento filtr rozšiřuje a vylepšuje světlou část aktivní vrstvy nebo výběru.

Eroze | před aplikací filtru Eroze | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Konvoluční matice

Většina filtrů používá pro svoji práci konvoluční matici. Konvoluční matice vám umožňuje vytvořit si svůj vlastní filtr.

Konvoluční matice
Konvoluční matice

Efekty se sklem

Tato sada filtrů vytváří různé skleňené efekty u obrázků.

Sklěněná dlaždice

Pomocí tohoto filtru můžete vytvořit obrázek, který připomíná spojení skleněněné dlaždice a obrázku dohromady. U tohoto filtru je lepší nastavovat šířku i výšku dlaždic v menších hodnotách, při kterých vypadá výsledek více realičtěji.

Sklěněná dlaždice | před aplikací filtru Sklěněná dlaždice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Užití čoček

Při aplikaci filtru je dobré zvážit, zda použijete filtr na výběr nebo na celý obrázek. Často aplikací pouze na výběr dosáhnete použitelnějších efektů pro další zpracování. Je to jako kdybyste se dívali průhlednou optickou čočkou na část obrázku, na který jste filtr aplikovali. U filtru nastavujete velikost refrakčního indexu čoček, kde hodnota 1 s obrázkem nic neudělá, a pokud nastavujete vyšší hodnotu, zároveň s tím, zvětšujete měřítko "lupy". U použití na celý obrázek se někdy hodí třetí volba, kterou u filtru můžete nastavit, a sice jaké má být okolní pozadí.

Sklěněná dlaždice | před aplikací filtru Sklěněná dlaždice | po aplikaci filtru  | nastvení filtru: nastavit okolí na barvu pozadí
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (nastavit okolí na barvu pozadí)

Efekty se světlem

Filtry v této sadě umožňují přidávat do obrázků světelné efekty.

Dojem odlesku

Navozuje pocit, že jsme fotografovali buď s bleskem, který se odrazil od sluníčka, nebo na jiných fotografiích se může zdát, že jsme fotografovali za sklem, od kterého se odrazilo nějaké světlo, které mohlo být za sklem nebo před sklem.

Dojem odlesku | před aplikací filtru Dojem odlesku | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Jiskření

Filtr hledá velmi světlé části obrázku, na kterých vytváří odlesky. V závislosti na velikosti obrázku a na nastavených parametrech, může filtr pracovat velmi dlouho. Pojďme se podívat na některé parametry: Práh jasu nám určuje na jak světlé (resp. tmavší) barevné oblasti se efekt bude aplikovat. Čím vyšší hodnota, tím filtr pracuje delší dobu, ale také vytvoří více "jisker" na větší oblasti, které se mohou následkem toho slít. Intenzita záře říká, jak moc budou jiskry zářit. Délka hrotů definuje, jak budou jiskry velké resp. jejich hroty (hrany). U volby Počet hrotů nastavujete hodnotu od 0 - 16, čímž určujete kolik bude mít jiskra hran. Úhel hrotů je volba, pomocí které můžete změnit úhel hran jisker. Užitečnou volbou je krytí, pomocí kterého můžete nastavit procento krytí jisker a příslušné vrstvy, na kterou efekt aplikujete. Náhodný odstín a sytost přidá jiskrám odstín nebo sytost. Dále bych vypíchla volbu Přidat obvod, která vytvoří po obvodu uvedený efekt nebo můžete jiskrami obkreslit vybranou oblast. Volba inverze zvýrazní místo světlých oblastí tmavé oblasti. Možnost Zachovat jas nerozjasní oblasti, kde jsou jiskry. Poslední volbou u tohoto filtru jsou radio tlačítka, kde můžete nastavit, jak chcete mít jiskry vykresleny (tzn. barvou pozadí nebo popředí).

Jiskření | před aplikací filtru Jiskření | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

P-záře

Na záložce selektor vybíráte typ světelného odlesku, a na záložce nastavení příslušný typ dolaďujete. V náhledu můžete myší kliknout na místo, kde chcete mít světelný efekt umístěn. Asi nemá cenu příslušné parametry vysvětlovat, poněvadž výsledek přenastavených hodnot, vidíte hned v malém náhledu.

P-záře | před aplikací filtru P-záře | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Supernova

Opět další filtr tvořící světelný efekt něco jako zářící hvězda. V nastavení filtru si můžete vybrat barvu efektu a plus další parametry, jejichž výsledek lze opět shlédnout v náhledu.

Supernova | před aplikací filtru Supernova | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Světelné efekty

U filtru lze nastavit na záložce světlo, zda chcete mít světlo bodové nebo směrové, a dále také barvu světla. Řekla bych, že jde o efekt, který se moc nevyužívá, poněvadž nepřináší pěkné výsledky, a nevýhodou je málá možnost nastavitelnosti.

Světelné efekty | před aplikací filtru Světelné efekty | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Zkreslení

Tato sada filtrů umožňuje zkreslování obrázků.

Interaktivní ohýbání

Tento filtr umožňuje provést deformaci části obrázku. Popřípadě je možné vytvořit animaci. Práce s tímto filtrem je jednoduchá stačí kliknout myší do náhledu, a poté tažením provádět deformaci.

Interaktivní ohýbání | před aplikací filtru Interaktivní ohýbání | po aplikaci filtru
Interaktivní ohýbání | po aplikaci filtru | animace
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru; Obrázek po aplikaci filtru (animace)

Rozšířit hodnotu

Filtr pracuje s hranicemi barevných oblastí.

Posun

Filtr, který provede horizontální/vertikální posun řádků obrázku či výběru.

Posun | před aplikací filtru Posun | po aplikaci filtru | nastavení filtru: posun vodorovně, míra posunu = 25
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (posun vodorovně, míra posunu = 25)

Polární souřadnice

Filtr umožňuje vytvořit kruhový či obdélníkový obraz vašeho obrázku.

Polární souřadnice | před aplikací filtru Polární souřadnice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Novinový tisk

Vzhled se po aplikaci tohoto filtru podobá obrázku vytištěného na novinovém papíru a zvětšeném po lupou.

Novinový tisk | před aplikací filtru Novinový tisk | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Vlny

Filtr může vypadat jako vlny, které se udělají po vhození kamene do vody. Samozřejmě závisí na nastavených hodnotách.

Vlny | před aplikací filtru Vlny | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Vlnění

Podobným efektem předcházejícího filtru je tento filtr Vlnění. Vyzkoušejte si ho a sami uvidíte. Vytváří pravidelné vlny ve svislém nebo vodorovném směru.

Vlnění | před aplikací filtru Vlnění | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Video

Tento filtr umožňuje přidat do obázku šumy a ruchy, které jsou běžné při nekvalitním televizním či video přenosu obrazu (např. pruhy, kolísání, šestiůhelníky).

Videosnímek | před aplikací filtru
Videosnímek | po aplikaci filtru  | nastavení filtru: pruhy Videosnímek | po aplikaci filtru  | nastavení filtru: šestiúhelníky
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (pruhy), Obrázek po aplikaci filtru (šestiúhelníky)

Vítr

Filtr působí tak, jako kdyby vám zafoukal silný vítr do právě natřeného obrazu a to z levé nebo z pravé strany. Hodí se pro vytváření iluze pohybu, pokud je použit na okraje objektu.

Vítr | před aplikací filtru Vítr | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Vítr a zaškrcení

Filtr rozvlní a zároveň rozčepejří obrázek nebo výběr.

Vítr a zaškrcení | před aplikací filtru Vítr a zaškrcení | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Mozaika

Asi každý z váš ví jak vypadá mozaika, například na chodníku nebo někde na stěně chrámu, či skleněná mozaika v okně kostela atd. Tento filtr nám z obrazu mozaiku vytvoří. U filtru můžete nastavit velikost dlaždic, rozestupy atd. Když nastavíte velkou velikost dlaždice, tak váš obraz ani nepoznáte.

Mozaika | před aplikací filtru Mozaika | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Reliéf

Obrysy a okraje vystoupí na povrch.

Reliéf | před aplikací filtru
Reliéf | po aplikaci filtru | nastavení filtru: reliéf Reliéf | po aplikaci filtru | nastavení filtru: mapa vyvýšení
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru (reliéf); Obrázek po aplikaci filtru (mapa vyvýšení)

Pruhy

Nakreslí vám do obrázku pravidelné, rovnoběžné přímky. Pruhy se vykreslují barvou, kterou máte nastavenu jako pozadí.

Pruhy | před aplikací filtru Pruhy | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Rozčeření stránky

Vytvoří efekt ohnutého růžku. Pokud chcete mít menší ohnutý roh, je lepší si nejdříve vybrat výběrovým nástrojem obdélník menší části obrázku

Rozčeření stránky | před aplikací filtru Rozčeření stránky | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Rytina

Filtr, jehož výsledkem je černobílá kopie obrazu jakoby vyrytá do materiálu.

Rytina | před aplikací filtru Rytina | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Zkřivit

Tento filtr nám umožní ohnout obrázek. Typ zakřivení definujete křivkou, kterou ohnete tak, jak chcete, aby byl ohlý obrázek. V oblasti křivka hranic si můžete vybrat, zda budete upravovat křivku dolní nebo horní hrany. Můžete obě křivky mezi sebou prohodit. Pomocí tlačítka můžete zkopírovat křivku, abyste měli obě křivky symetrické. Tlačítkem Obnovit můžete vrátit křivku do původní podoby.

Zkřivit | před aplikací filtru Zkřivit| po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Umění

Sada filtrů, které z vašeho obrázku udělají umělecké dílo.

GIMPresionista

Filtr vytváří z fotografie umělecký obraz. U filtru najdete mnoho voleb pro různá nastavení. Výhodou filtru je opět náhled, kterého můžete využít při nejasném výsledku. Je to nejmocnější nástroj z této sady filtrů, který dokáže napodobit filtry, které se nacházejí dále v této sadě

GIMPresionista | před aplikací filtru GIMPresionista | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Kubismus

U efektu je lepší nastavit menší velikost dlaždice, sice tím čas provedení efektu zpomalíte, ale výsledek bude alespoň trochu připomínat malbu provedenou nějakým vynikajícím kubistou.

Kubismus | před aplikací filtru Kubismus | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Olejomalba

Další typ filtru napodobující malířskou techniku, tentokrát olejomalbu.

Olejomalba | před aplikací filtru Olejomalba | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Užití plátna

Jako kdyby byl obraz vymalován na textilním plátně.

Užití plátna | před aplikací filtru Užití plátna | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Mapování

Tato sada filtrů pracuje s jednotlivými částmi obrázku, které navzájem přeskupuje.

Dlaždice

Vyřízne z obrázku "dlaždici" o velikosti, kterou sami určíte. Hodnota při prvním spuštění zůstává stejně tak velká, jak je velký obrázek. Dlaždici bere z levého horního rohu.

Dlaždice | před aplikací filtru Dlaždice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Fraktální trasování

Vezme celý obraz nebo část, a vytvoří z něj fraktály, které rozmístí po celé ploše.

Fraktální trasování | před aplikací filtru Fraktální trasování | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Iluze

Vloží do obrazu na různá místa různé průhledné části existujícího obrazu tzv. duchy.

Iluze | před aplikací filtru Iluze | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Malé dlaždice

Poskládá miniatury (menší velikosti obrázku) vedle sebe jako dlaždičky.

Malé dlaždice | před aplikací filtru Malé dlaždice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Mapování objektu

Tento filtr umožňuje vložení obrázku do objektu (rovina, kvádr, koule a válec).

Mapování objektu | před aplikací filtru Mapování objektu | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Mapa vyvýšení

Pozdvihne hrany tím, že barvy ztmaví, a tím vytvoří dojem, jako by obraz vystupoval z pozadí nahoru.

Mapa vyvýšení | před aplikací filtru Mapa vyvýšení | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Odstranit švy

Z obrazu odstraní švy, tak aby se mohl použít jako textura.

Odstranit švy | před aplikací filtru Odstranit švy | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Ohnout

Obraz vypadá jako by na něj někdo vylil vodu, čímž se rozpyly barvy.

Ohnout | před aplikací filtru Ohnout | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Papírové dlaždice

Jako kdyby byla fotografie rozstříhána a poté dána dohromady. A poskládána na barevném podkladu, jehož barvu vy sami definujete.

Papírové dlaždice | před aplikací filtru Papírové dlaždice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Van Gogh

Po použití tohoto filtru vypadá obrázek jako by ho namaloval sám velký Van Gogh.

Van Gogh | před aplikací filtru Van Gogh | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Vytlačit

Moc se nehodí na fotografie, ale využijete ho spíše pro tvorbu tlačítek. Ke kterým se časem také dostaneme.

Vyobrazení

Tyto filtry jsou schopné vygenerovat z obrázků daší objekty.

Mraky

Pevný šum

Neslouží přímo k úpravě obrazu, vytváří různé flekaté šedočerné mraky. Vyšší hodnota detailu vygeneruje detailnější obraz. Pokud nastavíme větší hodnotu u X, Y bude na vrstvě více malých fleků, menší hodnoty způsobí jemnější přechod. Zaškrtnutí políčka Turbulence zvýrazní šmouhy.

Pevný šum | před aplikací filtru Pevný šum | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Plazma

Tento filtr naopak vytváří různobarevné šmouhy (mraky). Hnízdo náhodných čísel určuje náhodnost použitých barev. Vyšší hodnota turbulence vygeneruje agresivní a ostřejší mraky, a barevné přechody nebudou plynulé.

Plazma | před aplikací filtru Plazma | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Příroda

Ifs kompozice

Vloží novou vrstvu s ornamentem.

Ifs kompozice | před aplikací filtru Ifs kompozice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Plamen

Vytvoří iluzu, jako kdybychom se dívali na objekt přes plamen resp. kouř.

Plamen | před aplikací filtru Plamen | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Vzorek

Bludiště

Vytváří vzorek bludiště v barvách popředí a pozadí.

Bludiště | po aplikaci filtru
Obrázek po aplikaci filtru

CML Badatel

Různé vzorky založené na matematickém propočtu.

CML Badatel | před aplikací filtru CML Badatel | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Difrakční obrazce

Vytváří difrakční obrazce. Pokud chcete vidět náhled vámi vytvořené difrakce, musíte kliknout na tlačítko náhled.

Difrakční obrazce | před aplikací filtru Difrakční obrazce | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Mříž

Přehodí přes obraz barevnou mříž. U mřížky můžete nastavit tloušťku, hustotu, barvu aj.

Mříž | před aplikací filtru Mříž | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Qbist

Další těžko popsatelný vzorek, který vytváří náhodnou změť barev. Poskytuje devět sad rovnic, které změní drasticky vzhled obrazu.

Qbist | před aplikací filtru Qbist | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Sinus

Vytváří vzorek dle výpočtu používající sinusovou funkci, kombinující dvě barvy.

Sinus | před aplikací filtru Sinus | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Skládačka

Vytvoří z obrazu puzzle.

Skládačka | před aplikací filtru Skládačka | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Šachovnice

Vytvoří šachovnici z barev popředí a pozadí. U šachovnice nastavujete velikost políček. Filtr použijte spíše na prázdnou vrstvu, nebo si vytvořte novou, abyste si nezničili či neztratili originální obrázek.

Šachovnice | před aplikací filtru Šachovnice | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Badatel fraktálů

Konstruuje různobarevné fraktály. Na záložce fraktály si můžete vybrat z nepřeberného množství různých druhů fraktálů.

Badatel fraktálů | před aplikací filtru Badatel fraktálů | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Gfig

Nakreslí obrazec barvou popředí, který navrhnete v návrhovém zobrazení.

Gfig | po aplikaci filtru
Obrázek po aplikaci filtru
Návrhář koulí

Do fotografie vloží vámi navrhnutou kouli. Je lepší si nejdříve výběrovým nástrojem nakreslit kruh na místě, kam chcete kouli umístit. Pokud filtr použijete na celý obrázek, dostanete jiný výsledek.

Návrhář koulí | před aplikací filtru Návrhář koulí | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

www

U filtru naleznete volbu obrázková mapa. Slouží k vytváření klikacích map. Blíže se s ním seznámíme, až se budeme zabývat tvorbou grafiky pro web.

Text

Je textový plugin, pomocí kterého jednoduše vložíte textovou vrstvu do fotografie či obrázku. U textu můžete nastavit velikost, font, různé natáčení atd. Ve sloupci Font Family se zobrazí všechna písma, která máte nainstalovaná.

Text | před aplikací filtru Text | po aplikaci filtru
Obrázek před aplikací filtru; Obrázek po aplikaci filtru

Závěr

Dnešní díl neměl být detajním podpisem jednotlivých fitrů, spíše šlo o krátké seznámení. Podrobněji se můžeme s některými fitry seznámit u technik, ve kterých je použijeme. Nebo podrobnější popis jednotlivých fitrů najdete v helpu Gimpu http://docs.gimp.org/ (bohužel jen v angličtině, němčině, francouštině, švédštině či čínštině).

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze